Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V prostorách Pedagogické fakulty na ulici Mlýnská se setkala odborná veřejnost České a Polské republiky, aby pod záštitou děkana PdF OU doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., reflektovala vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných upravených kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V zrcadle změn, které se odehrávají na pozadí speciálněpedagogické praxe ve školách a školských zařízeních a souvisejí s inkluzivním vzděláváním, byla nejvíce diskutována témata, která úzce korespondují s kvalitním přístupem ke vzdělávání, s inovativními možnostmi a technikami, jež můžeme v praxi využít, ale také úskalím současné inkluze, která se týká mimo jiné i kontinuálního poradenství.
Příspěvky, které na konferenci zazněly, měly úzký vztah k řešené problematice, a jak jasně vyplynulo, i atmosféra ve speciálněpedagogické praxi si momentálně žádá diskuzi a podporu ze strany kateder speciální pedagogiky a pedagogických fakult, což bylo zjevné i ze zcela zaplněné přednáškové místnosti.
Nemalou část odborníků tvořil polský tým z Katowic (Uniwersytet Śląski – prof. Gajdzica, dr. Prysak, dr. Belza) a Krakowa (Uniwersytet Krakow – D. Beltkiewicz, W. Król-Gierat), který již dlouhodobě s naší katedrou speciální pedagogiky spolupracuje a setkává se každoročně u příležitosti konferencí na území České i Polské republiky.
Celkovou úroveň konference podpořil rovněž přehledný předem vydaný elektronický sborník, který je vítanou a samozřejmou součástí všech konferencí na katedře speciální pedagogiky. Věříme, že úspěšně rozvinutou spolupráci mezi akademickými pracovníky a speciálněpedagogickou odbornou veřejností můžeme dále již konkrétněji rozvíjet a podílet se tak společně na šíření možností edukace a inkluze pro všechny věkové skupiny lidí s limity ve společnosti.
V závěru bychom chtěli všechny pozvat na další akci pod záštitou OU a konkrétně katedry speciální pedagogiky, a to na dvoudenní konferenci Snoezelen – MSE a jeho současné trendy, která se bude konat 20.–21. 4. 2017 v aule LF OU.
Katedra speciální pedagogiky

Speciálněpedagogické intervence


Speciálněpedagogické intervence


Speciálněpedagogické intervence