Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Právě cestopisy, které vycházely v Československu, představují základní pramen, v němž autoři spatřují zajímavý, dosud neprozkoumaný zdroj. Zaměřují se zejména na jejich agitační a propagandistickou funkci, přesto cestopisy vnímají i jako literární žánr. Autoři prostřednictvím cestopisů čtenáře seznamují se společenskými a politickými proměnami, které každý, kdo do bývalého SSSR vycestoval, nějakým způsobem reflektoval. Dnes jsou tak cennou zprávou o vztahu československých spisovatelů k SSSR v meziválečné a poválečně době. V šesti rozsáhlých kapitolách se dovídáme, s jakým očekáváním cestovali čeští spisovatelé a cestovatelé do Ruska, jak vnímali život v Rusku ve městě a na venkově a jakým způsobem pak své zážitky interpretovali. O tom, jaké nadšení zažívali někteří autoři českých cestopisů při vstupu do Ruska, dokládá například ukázka z knihy M. Barvíka z roku 1956: „Naše hodinky ukazují 11,05 hod. Zde už je ovšem 13,05 hod. Těmito dvěma hodinami jsme přeskočili daleko – až do naší budoucnosti. Až na sám práh komunismu!“ V knize čtenáři naleznou řadu podobných reflexí ve vztahu k sovětským městům, obyvatelům, k práci, k přírodě a krajině, k dobovým proměnám, k dopravě a dalším. Některé z nich nekriticky oplývají nadšením a optimismem nad sovětským rájem, jiné vnímají SSSR střízlivěji a čtenář má možnost srovnání mezi více texty. Jednotlivé kapitoly jsou velmi čtivé díky přehledné struktuře i ukázkám z dobových textů, které dnes už mnohdy vyvolávají úsměv.
Autoři si vybrali celkem 72 textů, jenž zahrnují jak strohé cestovní relace a popisy, tak texty reportážního charakteru či stylizované literární výpovědi. Kritériem výběru nebyla žánrová čistota textu, ale fakt, že se jednalo o písemný, knižně vydaný záznam autorových zkušeností a zážitků z cesty do sovětského Ruska, později Sovětského svazu. Mezi nimi jsou například práce Olgy Hillové – V zemi míru a štěstí, Jarmily Glazarové – Dnes a zítra, Jana Kopeckého – Sovětské zápisky, Julia Fučíka – V zemi milované, K. H. Borovského – Obrazy z Rus, Hanzelky a Zikmunda, a řady dalších méně či více známých autorů.
Na konci naleznou čtenáři i obrazovou přílohu, seznam literatury a rejstřík. Knihu vydalo nakladatelství HOST.