Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tuto úspěšnou východoasijskou misi má na svědomí Přírodovědecká fakulta OU.
Mít partnerské univerzity v Číně, Koreji, na Tchaj-wanu a v Japonsku bylo součástí dlouhodobé strategie nejen PřF OU, ale i celé Ostravské univerzity. OU ještě před rokem neměla mimo smlouvy v programu Erasmus+ žádnou smlouvu o výměně studentů mimo Evropu. V případě kreditové mobility byl sice výjezd mimo Evropu možný, ale pořád to nebylo „ono“. Uzavření smluv o spolupráci a výměně studentů s východoasijskými univerzitami zcela mění vzdělávací příležitosti pro naše studenty a také zvyšuje prestiž naší univerzity nejen v Česku, ale i v globálním měřítku.
Nejen, že budeme přijímat studenty asijských universit, kteří budou mít o studium u nás zájem, ale budeme možnost studia na těchto partnerských univerzitách nabízet i našim studentům. Bude možnost vyjet například i na zahraniční letní školy, které budou pro naše studenty zásadně levnější nebo i zcela zdarma.
Naši studenti se o studium na těchto univerzitách budou moci ucházet v rámci vyhlášené výzvy programu VIA od jara 2018. Pro studium na těchto asijských univerzitách bude probíhat výběrové řízení. Uchazeč o studium na těchto univerzitách musí splňovat dobrý akademický prospěch, určitá znalost japonského nebo čínského jazyka i zájem o asijský region a znalost reálií bude výhodou. Dřívější zkušenost ze studijní mobility v EU také pomůže, protože jít studovat do Asie bez předchozí studijní zkušenosti v zahraničí není jednoduché.
K podpisu smluv o spolupráci s asijskými univerzitami vede dlouhá a náročná cesta… Další podrobnosti o východoasijské misi, cestě za smlouvami a navštívených univerzitách naleznete na webu PřF OU.