Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 hostila katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF Ostravské univerzity skupinu studentů bohemistiky z Vídeňské univerzity a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přijeli spolu se svými učiteli, aby zrealizovali další z již tradičních výměnných pobytů, které zaštiťuje a financuje AKTION, projekt podporující rakousko-českou spolupráci v oblasti terciálního vzdělávání, vědy a výzkumu.
Účastníky akce čekal v Ostravě bohatý program. Jeho součástí byla např. návštěva zámku v Kuníně, prohlídka historického jádra Nového Jičína, návštěva Muzea techniky Tatra v Kopřivnici či toulky po malebných zákoutích Štramberku. Studenti a vyučující se vydali do Komorní scény Aréna na představení Obraz, do dětského oddělení Knihovny města Ostravy, hospitovali ve výuce češtiny na základní škole. Hlavní náplň pobytu tvořily přednášky jazykovědného, literárněvědného i didaktického zaměření, staly se východiskem pro diskuze o možnostech zkvalitňování výuku češtiny jak v českém, tak v rakouském prostředí. Po zkušenostech z předchozích setkání byla mezi vzdělávací aktivity zařazena přednáška dr. P. Kuldanové Nebojte se české výslovnosti aneb Zbytečná obava z řeřichy, jejíž součástí byla i praktická cvičení vedoucí k zdokonalení výslovnosti vídeňských bohemistů. A je třeba konstovat, že s řeřichou i dalšími úskalími češtiny bojovali statečně a s průkaznými výsledky.
I proto věříme, že přínosná spolupráce tří univerzit bude pokračovat a že se za rok pod patronací Aktionu sejdeme ve Vídni.