Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Asi bychom všichni rádi slyšeli, že je to lepší, ale není: Ostrava je na tom s životním prostředím bídně – jsme na tom nejhůře z českých měst a ve střední Evropě také obsazujeme nelichotivé příčky,“ říká na úvod povídání o svém vědecko-výzkumném projektu profesorka Kateřina Malachová z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Nový projekt česko-čínské spolupráce se zaměřuje na biodegradaci obtížně rozložitelných látek prostřednictvím mikroorganismů, které je dovedou rozkládat pomocí vlastních enzymů. Právě Nanjing University v čínské provincii Jiangsu může Ostravské univerzitě poskytnout moderní metody pro hodnocení efektivity těchto procesů.
„Z Číny si přivezeme vzorky zeminy z kontaminovaných oblastí či uložišť odpadů, ze kterých budeme izolovat mikroorganismy schopné štěpit látky  kontaminující prostředí  v Ostravě,“ uvádí prof. Malachová s tím, že díky tomuto výzkumu bude možné urychlit a zefektivnit procesy dekontaminace vody a půdy .
Zástupci Nanjing University navštívili Ostravu právě v tomto týdnu. Vzhledem ke svému zaměření na  problematiku kontaminovaného životního prostředí mají velký zájem o spolupráci. Setkali se také se studenty doktorského studijního programu a diskutovali s nimi problematiku hodnocení toxicity a genotoxicity látek znečisťujících životní prostředí a možnosti aplikace biodegradačních technologií.
Jedním ze studentů, kteří čínským profesorům prezentovali svou práci v rámci workshopu, byl i Jindřich Fojtík. „Prezentoval jsem metodu, díky které se podařilo  v poměrně krátké době dosáhnout přibližně  10 % degradaci PVC, což  lze vzhledem k obtížné rozložitelnosti plastů považovat za velmi dobrý výsledek,“ vysvětluje student doktorského studia a dodává, že na biodegradaci plastů se zaměřuje i proto, že je to nejšetrnější způsob rozkladu  nezatěžující životní prostředí.
Realizaci tohoto projektu s názvem Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů umožnil individuální grant z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednu ze čtyř částí projektu česko-čínské spolupráce (č. 00955/RRC/2015) s názvem Podpora bilaterálni spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání a vědy a výzkumu mezi univerzitami z MSK a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi.
FOTO: Tereza Gerthnerová