Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dnes je pátek 13. května 2016. Zítra časně zrána tomu bude 700 let od chvíle, kdy se narodil velký český král Karel IV. Vaše Magnificence pane rektore, který z činů tohoto vladaře pokládáte za největší? 
Všechny Karlovy tvůrčí myšlenky a jejich realizace byly veliké – katedrála, most, hrady…, ale nad všemi podle mne vyniká jedna jediná – založení první středoevropské univerzity, která se stala základem naší vzdělanosti. Karlovo dětství na francouzském královském dvoře mělo významný důsledek – navštěvoval tam Sorbonnu a poznal, jakou cenu má taková instituce pro zemi… Založení univerzity byl velkorysý akt s vizí do budoucnosti.
Jak se Vám líbí výstava, kterou FF připravila ke Karlově poctě?
Pochopitelně líbí a rád bych autorům poděkoval. Velmi mne zaujal obrovský rodokmen rodu Lucemburků, jehož „součástí“ je i „princ František Lobkowicz”, ostravsko-opavský biskup a dlouholetý člen vaší vědecké rady! Velmi mě těší, že naše univerzita vzpomněla toto významné výročí. Současně bych v této souvislosti chtěl připomenout další akci, kterou kolegové z naší univerzity chystají. Dr. Velek z fakulty umění napsal zajímavou „hudební“ hru „Skladatel aneb trýzeň za Karla IV.“, premiéru bude mít v den české státnosti 28. 9. 2016 v Praze a věřím, že najdeme možnost ji inscenovat i u nás v Ostravě. A  pokud mohu pocty rozšířit – jsem velice rád, že se univerzita především akcemi vaší fakulty připojila k ostravským institucím i v projektu „Shakespeare Ostrava 2016“ ke 400. výročí úmrtí tohoto dramatika.
Čas běží velice rychle. Už je to více než rok od chvíle, kdy jste, obrazně řečeno, usedl na „rektorský stolec”. Vzpomněl byste si, jaká myšlenka vás v tu chvíli napadla? 
Asi – hlavně to ne..pokazit. 
Rok je velmi krátká doba, ale přece jen: co se Vám z Vašich záměrů podařilo uskutečnit?
 Myslím, že se nám podařilo po bouřlivých diskuzích připravit smysluplný Dlouhodobý záměr 2016-2020, pozitivně přijatý nejen akademickým senátem, ale i Vědeckou radou a Správní radou. Upravili a zpřesnili jsme řadu směrnic a věřím, že jsme dobře připraveni na nedávno schválenou novelu VŠ zákona. Rozběhly se, dle mého názoru velice dobře, práce na připravovaných projektech OP 3V. Po prvotních potížích se podařilo navázat plodnou spolupráci s většinou fakult. Až nečekaně obtížnou se ukázala příprava nového webu, ale bude spuštěn v plánovaném termínu počátkem semestru. Vytvořili jsme nový vizuální styl univerzity a výrazně zlepšili prezentaci univerzity navenek – velkou radost mám například z online magazínu OU@live,  který je skutečně aktuální a živý i z úspěchu našeho stánku na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně. Těším se na akce k 25. výročí založení naší univerzity, především na „Jsme Ostravská“ na Masarykově náměstí a společnou večeři všech zaměstnanců univerzity v předvečer výročí jejího založení. Za významné také považuji navázání úzké spolupráce s rektory obdobných „menších“ univerzit, což je nesmírně důležité v rámci jednání o financování a podobě vysokoškolského vzdělávání v následujících letech.
Jakých změn doznal za ten rok rektorát?
Mnohokrát jsem zdůraznil, že za stávající finanční situace nebudeme v letošním roce navyšovat rozpočet rektorátu s výjimkou posílení právního oddělení a oddělení interního auditu, což se v průběhu minulého roku ukázalo jako zcela nezbytné. Přesto se nám však vnitřními úsporami a využitím prostředků z nově získaných projektů podařilo vytvořit mj. funkční International Office a PR oddělení, které pracují dle mého názoru skvěle a jejichž práce pomáhá nejen univerzitě jako celku, ale i jednotlivým fakultám. A jsem také rád, že se rektorát již nezamyká v 15.30, ale je otevřen do 18 hodin a pracuje se tam mnohdy podstatně déle…
Pane rektore, jste častým návštěvníkem ostravských divadel a koncertní síně. Měl jste v poslední době nějaký silný umělecký zážitek? 
V Národním divadle moravskoslezském jsem nedávno viděl už podruhé úžasnou Hanu Fialovou jako Edith Piaf, což byl velký zážitek a příjemně mě překvapil Král Ubu. A konečně jsem byl v Aréně na Ruské zavařenině, na kterou jsem se chystal od doby, kdy byla vyhlášena nejlepší českou inscenací roku 2013 a skutečně právem. Rád bych také zmínil výstavu v Domě umění věnovanou Leopoldu a Paulovi Kupelwieserovi. Paul Kupelwieser, který byl opravdu mimořádná osobnost a Ostravu nesmírně ovlivnil, stále není tak známý, jak by si zasloužil, navzdory zájmu, který mu historikové z vaší fakulty v čele s děkanem Zářickým věnují.
 Na jakou otázku, která Vám dosud nikdy nebyla položena, byste Vy sám rád odpověděl?
 Univerzity připravují na profesní život. Přitom to, na čem nakonec nejvíce záleží, je kvalita osobního života – a na to studijní obor nemáme. Neměli bychom založit fakultu harmonie? Osobního štěstí? Vztahů?

Za odpovědi a příjemné chvíle u Karla IV. v předvečer jeho 700. narozenin poděkovala za sebe i za redakci Listů FF

Eva MRHAČOVÁ