Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Včera navečer se sešli zástupci studentských organizací s rektorem OU, profesorem Janem Latou. Rektora zajímalo, jak by univerzita mohla – ať už finančně, nebo i jinak – přispět k lepšímu zázemí organizací. Hlavním tématem se ale nakonec stala spolupráce studentských organizací – v mnoha případech se totiž jejich obor činnosti překrývá a případná spolupráce by mohla šetřit čas i peníze všem.
Ačkoli má každá z nich svou kancelář, jsou rozmístěné po celé Ostravě a neexistuje tak společný prostor. Pokus o takové studentské centrum zde byl, ale bohužel neúspěšný. Lata vidí chybu v tom, že byl příliš zaměřený na výstavbu samotné budovy, namísto na původní myšlenku: propojit aktivní studenty a umožnit jim spolupráci.
Nadšený z neformálního a inspirativního prostředí coworkingového centra HUB Ostrava, kde se setkání konalo, navrhl, že řešením by mohl být pronájem prostor právě zde – v místě, kde se scházejí i ostatní mladí lidé s vizí, začínají zde svůj byznys a hledají pro něj kolegy. Slovo dalo slovo a do dalšího akademického roku tak studentské organizace vkročí s novými možnostmi.
„Jsem moc ráda, že je vedení univerzity nakloněno diskuzi, a že nás hodlá podporovat. Pevně doufám, že i ze strany studentských organizací pro tuto spolupráci zavládne stejné nadšení, jaké jsme mohli cítit od rektora,“ shrnuje své dojmy ze setkání prezidentka Stavovské unie studentů Veronika Snopková.
„Celý život si myslím, že studium není jen o učení, ale že neméně důležité je i to kolem – aktivní studentský život. Studenti tak získávají inspiraci od svých kolegů a cenné pracovní kontakty,“ vysvětluje profesor Jan Lata, proč hodlá investovat svůj čas a energii do spolupráce se studentskými spolky. Podle něj navíc přinášejí univerzitě prestiž a mají pozitivní dopad na její ekonomiku – například tím, že lákají více zahraničních studentů, proto je povinností školy podpořit je i finančně.