Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

8. června 2017 byl do předsednictva České konference rektorů (ČKR) zvolen profesor Jan Lata, rektor Ostravské univerzity. Byl zvolen místopředsedou pro oblast tvůrčích činností na dvouleté funkční období a stal se tak historicky prvním rektorem Ostravské univerzity, který je členem předsednictva ČKR.
„Pro mne osobně je to velká čest. Zároveň však zvolení do předsednictva vnímám jako ocenění pro celou Ostravskou univerzitu v rámci českého vysokého školství, a to je pro univerzitu velmi důležité,“ uvádí Lata.
Kromě Jana Laty je dalším novým členem předsednictva také rektor Akademie múzických umění docent Jan Hančil, který se stal místopředsedou pro vnější záležitosti. Předsedou ČKR byl znovu zvolen rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, který je předsedou ČKR již od roku 2014.
Česká konference rektorů je sdružení všech rektorů veřejných a státních vysokých škol a 21 soukromých vysokých škol. Jejím posláním je řešit zásadní záležitosti v oblasti vysokého školství, vyjadřovat se a zaujímat stanoviska a zejména je pak uplatňovat v zákonodárných a výkonných institucích.