Jak moc je důležité propojit pedagogiku a sociální práci? A jak k tomu může pomoct univerzita? Do jaké míry ovlivňuje sociální zázemí dětí jejich budoucnost? A jaký vliv mají sourozenecké vztahy na psychickou odolnost dětí? Mohou mít krádeže ve školách i jiné motivy než ekonomické? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky budou hledat v úterý 18. ledna od 18 hodin odborníci Ostravské univerzity.

Diskuse je součástí série debat s akademiky pořádaných v rámci oslav 30. výročí založení Ostravské univerzity. Vzhledem k současné epidemiologické situaci můžete diskusi sledovat pouze online, a to na Facebooku Ostravské či našem Youtube kanále. Otázky již teď můžete pokládat prostřednictvím platformy sli.do.

Debaty se zúčastní doktorka Kateřina Glumbíkovádoktor Petr Kupka z Fakulty sociálních studií a doktorka Bohdana Richterová z Pedagogické fakulty. Debatu bude moderovat Bohumil Kartous, vysokoškolský pedagog a publicista, který se dlouhodobě zabývá inovacemi ve vzdělávání.

„Ostravská univerzita bude slavit své kulaté výročí po celý akademický rok. Postupně otevíráme šest nejpalčivějších společenských výzev, k jejichž řešení chce naše univerzita přispět. Propojíme akademiky různých oborů při hledání řešení společenských problémů. Společně se studenty budeme pomáhat na konkrétních místech a posilovat vztahy s Ostravany a Ostravou, kterou chceme představit jako atraktivní a studentské město,“ popsala mluvčí OU Lucie Fremrová koncepci oslav.

Předcházející debaty se věnovaly tématům vzdělávání a životního prostředí, po sociální práci bude následovat také kultura, zdraví a téma transformující se Ostravy.

Medailonky hostů debaty:

Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Bohdana Richterová pracuje na Pedagogické fakultě OU od roku 2013, od počátku roku 2021 vede Katedru sociální pedagogiky. Odborné zkušenosti získala nejen v akademické oblasti, ale také v praxi školských a sociálních zařízení. Vzhledem ke své aprobaci Pedagogika – sociální práce na Palackého Univerzitě v Olomouci a absolvování dlouhodobého psychoterapeutického a supervizního výcviku – dává důraz v oblasti sociální pedagogiky na sociální aspekty výchovy a terapeutické přístupy v práci s klienty. Výzkumně se zabývá tématy osobnostního rozvoje a rizikového chování žáků, které je úzce propojeno s tématem sociálního znevýhodnění.

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Kateřina Glumbíková je výzkumnicí a odbornou asistentkou působící na Fakultě sociálních studií OU. V rámci své výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje zejména tématu reflexivity v sociální práci s rodinami a responzivní evaluaci spojené s plánováním na individuální i komunitní úrovni. Obě tyto roviny zájmu spojuje autorka v řadě svých publikací zaměřených na žitou zkušenost matek a dětí bez domova a interakcí praxe sociální práce s podmínkami soudobé společnosti.

Mgr. Petr Kupka, Ph.D.
Petr Kupka působí na Katedře antropologie FF ZČU v Plzni a na Katedře sociální práce FSS OU. Odborně se zabývá především sociálním vyloučením a kontrolou kriminality. Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií a řady studií publikovaných v českých i zahraničních časopisech, jako je například European Journal of Criminology nebo International Journal of Urban and Regional Research. V nedávné době se zabýval výzkumem viktimizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. V současnosti se věnuje výzkumu neformálních praktik soukromých podnikatelů na přelomu 80. a 90. let, kontroly těchto praktik ze strany státu a autobiografických narativů pachatelů zločinu. Jako hostující výzkumník pobýval na univerzitách v Essexu (Velká Británie) a Catanii (Itálie). Je členem výboru České kriminologické společnosti.