Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

IMG_1548   IMG_1633
Koncert byl organizován především studenty prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia jako hudební a společenská iniciace studia na Pedagogické fakultě OU před závěrem letního semestru. Je příznačné, že tato iniciace byla ryze praktická – v jednotlivých číslech programu vystoupili studenti s žánrově a stylově bohatým programem, zasahujícím především oblast populární hudby, popu, rocku, muzikálu, jazzu či chansonu, ke slovu přišla i vlastní tvorba. Jednotlivá sólová, komorní či sborová vystoupení s členitým instrumentálním doprovodem prezentovala vlastní zájem studentů o hudbu a praktické muzikantství s jasně čitelným entuziasmem a spontánností. Příprava programu probíhala během tohoto semestru pod vedením externistky zmíněné katedry Mgr. art. Oľgy Bezačinské, ArtD., která byla organizační iniciátorkou celé akce. Svou přítomností studenty podpořilo také vedení Pedagogické fakulty a akademičtí pracovníci kateder hudební výchovy a výchovy k občanství.
IMG_1612   IMG_1552
Hudebně a mezilidsky příjemný večer byl první událostí tohoto druhou, jejíž uskutečňování se bude dále dít periodicky. Nabízí se tímto příležitost založit tradici setkávání studentů prvních ročníků bez závislosti na studijních oborech, příležitost k osobnímu setkávání studentů rozdílných ročníků a studentů s vyučujícími v neformálním prostředí.
IMG_1575