Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Česká konference rektorů je rozhořčena postupem Vlády České republiky, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky,“ píše se v usnesení z mimořádného zasedání České konference rektorů (ČKR) z 6. září, jehož cílem bylo sjednotit stanoviska vysokých škol vůči vládě.
Rektoři českých univerzit tak vyhlásili protestní akci Týden pro vzdělanost, která se bude konat na různých místech České republiky od 2. do 6. října 2017. Během tohoto týdne mají dát školy svou nespokojenost razantně najevo, odbory plánují stávku a česká akademická obec dokonce protestní průvod Prahou. Další aktivity budou v roli jednotlivých univerzit.
„Cílem je zdůraznit neomluvitelný přístup vlády k vysokému školství. Primárním požadavkem je navýšení platů a ocenění doktorandů s tím, že toto navýšení je především prostředkem ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání,“ vysvětluje rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který je zároveň členem předsednictva ČKR.
„Do protestů se jako Ostravská univerzita rozhodně chceme zapojit – a to jak na národní úrovni v protestním pochodu v Praze, na který bychom rádi vypravili zvláštní vlak, tak především v Ostravě vlastními aktivitami. Pokud ovšem nedojde po jednání vlády do 25. září k adekvátnímu navýšení rozpočtových prostředků do vysokého školství – to bychom protesty proměnili v ‚radostný mejdan’,“ dodává Lata.
V jaké formě akce Týden pro vzdělanost proběhne, se ukáže po zmíněném jednání vlády. „Prosazujeme změnu, která se pozitivně dotkne každého člena akademické obce – studentů, akademiků i doktorandů, ale samozřejmě i neakademických pracovníků. Proto věřím, že se na naší univerzitě podaří k tomuto rozproudit adekvátní debatu a následně se rozvine i celá řada konkrétních veřejných aktivit, do kterých se svojí aktivitou zapojí co největší počet pracovníků a studentů Ostravské univerzity,” shrnuje tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.