Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 21.11.2017 se konal již počtvrté projektový den, který je slavnostním zakončením roční práce jednotlivých studentských týmů. Tento rok byl obsahově bohatší, než ten předchozí a to hlavně díky tomu, že projektových týmů bylo celkem osm. Studentské týmy pozvaly zástupce organizací, ve kterých projekty probíhaly, dále pak partnery a dárce, kteří se na projektu podíleli. Poté týmy své práce prezentovaly formou krátkých filmů nebo prezentací. Následně všichni zúčastnění byli pozváni ke stolečkům, aby jim týmy o svém projektu a své zkušenosti v organizaci mohli říct více.
Projektová výuka na Fakultě sociálních studií probíhá v letním semestru 1.ročníku a v zimním semestru 2.ročníku. V průběhu 1.ročníku se vytvářely projektové týmy z řad studujících a v průběhu praxe vstoupily do vybrané organizace, seznámily se s ní a zmapovaly potřeby a přání klientů vybrané organizace. Pomocí těchto informací se tým společně s klienty snažil vytvořit projekt, který by tyto potřeby naplnil. V druhém ročníku je projekt realizován a evaluován pomocí navržených evaluačních nástrojů a to se všemi aktéry – studenti, zástupci organizace a klienti, dárci a partneři.
Vzhledem k velkému množství týmů, působily někdy i 2 týmy v jedné organizaci, ale vytvořily jiný projekt. Například v Integračním klubu Brána, který poskytuje sociálně aktivizační služby pro mladé lidi se zdravotním postižením. Projektové týmy zde vytvořily Průvodce od seznámení k partnerství a sportovní den lidí s handicapem se zapojením veřejnosti v rámci Noci vědců. Průvodce na cestě od seznámení k partnerství má podpořit uživatele Integračního klubu Brána na cestě k partnerskému životu. Vytvořila se tak brožura, která má nejen tištěnou podobu, ale je také k dostupná online. Druhý projekt Noc vědců s uživateli Integračního klubu Brána se zaměřoval na sportovní aktivity a snažil se o naplnění potřeby uživatelů – o fyzickou aktivitu při sportu.
Dalším příkladem je Doléčovací centrum Renarkon, kde se klienti shodli na malém využívání zahrady a tak vzniklo grilovací odpoledne s budováním paletového posezení pro klienty Doléčovacího centra Renarkon. Paletové posezení mělo hlavní úkol vybudovat atraktivnější místo, kde budou moci klienti trávit nejen svůj volný čas.
„Setkání dvou generací – Domov pro seniory a děti z mateřské školy se navzájem inspirují“ je projekt týmu, který působil v Domovu pro seniory Lada a spolupracoval s Mateřskou školou Srbská. Cílem tohoto projektu bylo setkání generací v hudebním duchu. Tým se snažil o podporu vytvoření pozitivního vztahu mezi seniory a dětmi.
V Dětském domově v Hrabové vznikl projekt „Jedním tahem“, kdy cílem projektu bylo získání fotbalových branek pro děti a získání vlastních zkušeností dětí a nových dovedností v oblasti získávání zdrojů.
Posledním projekt byl organizován v Náhradní rodinné péči, kde proběhl víkend v Dolní Bečvě. Cílem projektu bylo získat zkušenosti, jak pracovat a komunikovat s dětmi z náhradní rodinné péče na víkendovém pobytu.
Všechny projekty byly zrealizovány a měly velký úspěch. Práce na nich je velmi náročná a vyžaduje velké nasazení všech členek a členů studentského týmu. Studentům gratulujeme a přejeme hodně zdaru u dalších projektů již třeba v profesním životě.
Příspěvek připravila: Bc. Sanda Moravcová