Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. John Tyrrell a Ostrava

Prof. John Tyrrell vystudoval muzikologii v Kapském městě a následně získal doktorát na univerzitě v Oxfordu (1969). Roku 1966 uskutečnil za podpory Britské rady první cestu do Československa a pobýval zde více než rok. V té době se již intenzivně věnoval české hudbě a zejména dílu Leoše Janáčka. Působil na University of Nottingham a na katedře muzikologie na univerzitě v Cardiffu.

Významný britský muzikolog, jeden z nejvýznamnějších zahraničních propagátorů české hudby a zejména Leoše Janáčka, prof. John Tyrrell z Nottinghamu, navštívil v těchto dnech Ostravu, město, ve kterém tento skladatel zemřel a nedaleko odtud – na Hukvaldech – se před 161 lety narodil. Tentokrát přijel prof. Tyrrell na pozvání ředitele festivalu Janáčkův máj Mgr. Jaromíra Javůrka, Ph.D., aby přednášel účastníkům valné hromady Evropské festivalové asociace, jež se konala v našem městě 4. – 7. června, na téma Leoš Janáček a jeho vztah k rodné zemi, hlavně k Lašsku a Ostravsku (Leoš Janáček and his relationship to his homeland). Svoji letošní návštěvu prof. Tyrrell přislíbil již loni, kdy na mezinárodní muzikologické konferenci Janáčkiana 2014, pořádané katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty OU ve spolupráci s Janáčkovým májem, přednesl neobyčejně zajímavý příspěvek o Janáčkově vztahu k baletu a pak také na Fakultě umění hovořil o opeře Příhody lišky Bystroušky, kterou k provedení připravují v těchto dnech studenti Fakulty umění OU.

V pátek 5. 6. 2015 pak přednášel Tyrrell pro studenty a pedagogy Ostravské univerzity v Aule OU na Českobratrské ul. o tom, jak psal Janáček své opery. Přednášku uvedl slovy: „Asi se budete divit, proč já Angličan budu mluvit o tématu české hudby a Janáčka, které studují čeští muzikologové řadu let. Ale můj pohled na řadu otázek viděných jaksi zvenčí může problémy vidět třeba trochu jinak. Vždyť Janáček dnes nepatří jen Čechům, ale světu.“ A opravdu Tyrrell v pozoruhodné přednášce pronesené česky přinesl mnoho zajímavých postřehů mj. o připojování slova k již hotové hudbě nebo o nových momentech traktování rytmometrických „sčasovek“ při Janáčkově revizi 1. verze operní prvotiny Šárka v roce 1918 a mnoho dalších zajímavostí.

Anglickému hostu pak poděkoval za přednášku prof. Karel Steinmetz z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU, který připomněl, že Tyrrell je autorem vynikající vědecké janáčkovské dvousvazkové monografie Janáček –Years of a Life celkem o dvou tisících stranách. K takovému edičnímu výkonu se zatím neodhodlali čeští autoři; vždyť z jejich dílny vyšly jen menší či dílčí práce, např. Jaroslava Vogela, Bohumíra Štědroně či Miloše Štědroně ad. Jak dodal prof. Tyrrell, připravuje se také toto dílo v češtině. Přeložený už je skoro celý první díl (léta 1854–1914) a snad by měl vyjít v roce 2017.

Po přednášce si prof. Tyrrell velice rád prohlédl místa spojená s Leošem Janáčkem (Ostravsko, Lašsko), která znal pouze podle map a popisů z literatury a pramenů. „Na Hukvaldech, v Příboře a samozřejmě v Ostravě jsem byl už mnohokrát. Vždy mne zde provázel můj dlouholetý přítel prof. Steinmetz, ale tentokrát jsem byl moc rád, že jsem se mohl seznámit s Frýdkem-Místkem, Čeladnou, Kunčicemi pod Ondřejníkem či Staříčí, kde jsme navštívili dům ostravského skladatele, bývalého ředitele Janáčkovy konzervatoře Milana Báchorka. Byly to moc pěkné chvíle a rád se do tohoto kraje, tak úzce spojeným s životem a dílem skladatele, který je mi tak blízký, vrátím,“ řekl před svým odjezdem do Anglie prof. John Tyrrell.

Velmi si ceníme spolupráce s profesorem Tyrrellem a doufáme, že se budeme i nadále setkávat při jeho přednáškách s janáčkovskou problematikou.

Autoři textu: PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., katedra hudební  výchovy PdF OU.

Foto: katedra hudební  výchovy PdF OU.