Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

5. října by se Václav Havel dožil 80 let. Filozofická fakulta zavzpomíná na tuto výjimečnou osobnost a zapojila se do projektu Havlovský týden a zve vás od 11. října 2016 do hudebního oddělení Knihovny města Ostravy na ulici 28. října.
Ve třech přednáškách si připomeneme osobnost našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. 11. října Vás zveme od 16 hodin na přednášku doc. Jaroslava Davida z katedry Českého jazyka, který ve své přednášce Václav Havel v paměti názvů míst zmapoval, jak často se jméno Václava Havla objevuje v názvech ulic a míst. Dovíme se, jak snaha pojmenovat Havlovým jménem veřejná prostranství vyvolává kontroverze i v roce 2016. Přednáška se zaměří na úlohu toponymie (zeměpisných jmen) ve vytváření lokální paměti a tak zvané jazykové krajiny, konkrétně na příkladu osobnosti Václava Havla.
Po ní bezprostředně naváže přednáška Novoroční projevy Václava Havla v kontextu českých prezidentských projevů Dr. Čecha z katedry českého jazyka. Právě prezidentské projevy představují specifický žánr, který provází českou společnost téměř 70 let. Přednáška porovnává Havlovy projevy s texty jeho předchůdců i následovníků.
18. října pak tematicky pokračují ve společné přednášce doc. Jana Malura a dr. Martin Tomášek z katedry české literatury a literární vědy FF OU, kteří uvedou Václava Havla jako dramatika. Poukáží na rozmanitost Havlovy tvorby, kdy vedle sebe stojí hry rozsáhlé, se závažnými tématy a naproti tomu komediální či drobnější kusy. Jan Malura se bude věnovat Havlově hře Pokoušení, která  je moderní variací  na Goethova Fausta.  Ukáže typickou Havlovu dramatickou metodu, bude reflektovat hlavní postavy a motivy textu  (ďábel, odvaha, zrada). Pokoušení vyloží jako hru s nejednoznačným smyslem, která se dotýká velmi osobních témat Václava Havla a zároveň upozorní na aktuální významy díla.
Martin Tomášek se zaměří na Havlovy hry, které se zdají být na okraji jeho dramatické tvorby – Motýl na anténě, Anděl strážný, Protest atd., protože podle autora přednášky se právě v nich objevují podstatné momenty, které rozhodně zdaleka neztrácejí na aktuálnosti, v čemž tkví výjimečnost Havlových her.