Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V loňském roce se podařilo týmu Národního památkového ústavu ČR zaujmout porotu s projektem „Památky nás baví“, jehož součástí byla také dr. Květa Jordánová z katedry dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty OU.
Právě ona byla koordinátorkou jednoho ze sedmi edukačních center, které byly rozmístěny po celé České republice. „Pilotními objekty pro naše centrum byly Důl Michal a Státní hrad Šternberk. Celorepublikově ojedinělá, úzká profilace centra vycházela z regionálních specifik – vysokého zastoupení technických památek nebo reliktů technologií a stop provozu nejen v zástavbě, ale i v krajině, která Ostravu obklopuje,“ přibližuje specifika památek našeho regionu dr. Jordánová.
Cílem celého projektu bylo vytvořit zábavné vzdělávací programy zaměřené na památky a jejich ochranu, které měly být určeny především dětem, studentům, rodinám, seniorům, odborné i laické veřejnosti a návštěvníkům se speciálními potřebami. Součástí její práce v rámci projektu bylo mimo jiné vytváření edukačních programů a pomůcek, které v současnosti využívají například i studenti katedry dějin umění.
„Kuchařky“ pro další vzdělávání
Výstupem projektu je pět metodik určených vzdělávacím institucím i jednotlivcům, kteří je mohou využít pro tvorbu nových vzdělávacích programů nebo se mohou inspirovat tím nejlepším, co v rámci projektu vzniklo a bylo ověřeno v praxi na všech výše jmenovaných skupinách. Aby metodiky co nejlépe sloužily svému účelu, přizvali autoři projektu také zástupce pedagogických fakult, učitelé základních škol, zástupce tělesně postižených a další odborníky v oblasti didaktiky a vzdělávání.
„Jednalo se o ojedinělý projekt, do něhož se zapojily vysoké školy i učitelé a je rozhodně přínosem při vzdělávání populace a k udržitelnému rozvoji kulturního dědictví. Z výstupů je patrné, že projekt všechny realizátory opravdu hodně bavil a osobně si myslím, že porota toto ocenila,“ uzavírá Květa Jordánová.


Europa Nostra je panevropská federace pro kulturní dědictví. Je konzultačním partnerem UNESCO. Byla založena v roce 1963 v Itálii. Má sídlo v Haagu a v Bruselu. Operuje v 50 evropských zemích a má více jak 250 členských organizací. Cílem Europy Nostry je propagace kulturních a historických hodnot Evropy nejširší veřejnosti, lobbing za kulturu v politických sférách. Každoročně uděluje Europa Nostra Awards, cenu za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví.