Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 5. 12. 2017 se uskutečnilo předvánoční setkání se zahraničními studenty studujícími v ZS akademického roku 2017/2018 na Pedagogické fakultě. Setkání s programem vystupujících studentů moderovala Mgr. Michaela Trnová z Katedry anglického jazyka s didaktikou. Přítomní hosté zhlédli prezentace studentů z Polska, Litvy, Řecka a Španělska. Mohli si také vyzkoušet své vědomosti v připravených kvízech zahraničních studentů a za správné odpovědi vyhrát i malé ceny. Na setkání vystoupil sbor složený ze zahraničních studentů a studentů OU pod vedením doc. Mgr. Jana Spisara, Ph.D., a také studenti předvedli taneční vystoupení pod vedením Ing. Anety Suchomelové.

Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+


Erasmus+