Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konference se bude konat v pátek 15. 12. 2017 od 14 hodin na budově M (Chittusiho, 10) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vybraní studenti ze středních škol celého Moravskoslezského kraje během ní představí výsledky svých výzkumů, jež realizovali v rámci výše zmíněného projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt „Vysokoškolákem na zkoušku – Biologie“ však nepodpořil jen realizaci samotných výzkumných prací. Studenti se v průběhu celého roku 2017 postupně seznámili jednoduchou a zábavnou formou nejen s designem experimentu, s podobou terénního výzkumu a sběru dat, s moderními laboratorními technikami v biologii, se zpracováním statistických a bioinformatických dat a tvorbou mapových podkladů, ale i s tím, jak má správně vypadat vědecká publikace nebo přednáška na konferenci. Nakolik se jim jejich úsilí přiblížit se vědecké praxi povedlo, posoudí pětičlenná komise, která bude konferenci předsedat a která vybere na konci vítězné příspěvky, jejichž autoři si odnesou hodnotné ceny. Protože se ale blíží Vánoce, dostane malý dárek každý ze soutěžících studentů.
Zaujala Vás náplň programu? Pojďte se odreagovat od předvánočního shonu a přijměte naše srdečné pozvání do publika. Podpoříte tak své budoucí spolužáky či kolegy a možná načerpáte inspiraci pro vlastní práci.
Na co dalšího se můžete na konferenci ještě těšit? Přednášky studentů doplní speciální přednáška o realizaci projektu a přínosu podobných aktivit pro středoškoláky i doktorandy. Jako zlatý hřeb večera Vás čeká plenární přednáška docenta Pavla Drozda, a ukončení konference formou bohatého rautu. Během něj ale i během dvou coffee breaků, které přednášky přeruší, pak můžete využít možnosti seznámit se s dalšími lidmi se zájmem o spolupráci mezi středními a vysokými školami a pokračovat tak v myšlence projektu i po jeho skončení.