Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Všichni zájemci jsou srdečně zváni k přednášce na téma

Slasti a strasti lexikografické řehole,

s níž prof. Fronek vystoupí v úterý 28. února 2017 od 12.30 h

v místnosti E 204 v budově E na ul. Čs. legií.

Přednášku doprovodí křest novorozeného slovníku a dle zájmu příchozích také autogramiáda.

Prof. Josef Fronek, M.A., Ph.D. vystudoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 70. letech 20. století opustil z politických důvodů Československo a více než dvacet let působil jako akademický pracovník na univerzitách ve Velké Británii. V letech 2007 až 2011 přednášel především lexikologii a sémantiku na katedře anglistiky naší univerzity, jejímž je emeritním profesorem. Na jaře 2016 oslavil prof. Fronek své 80. narozeniny a v prosinci téhož roku vydání aktualizované a podstatně rozšířené verze svého Velkého anglicko-českého slovníku (Leda 2016).
Rozhovor s prof. Fronkem: I.II. část.