Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Před 500 lety přibil Martin Luther na bránu Zámeckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům. Divadelní hru k výročí události, jež vedla k rozštěpení katolické církve a ke vzniku luterských, evangelických a dalších protestantských církví, představí studenti katedry germanistiky v úterý 25. dubna v 10:30 a ve 12:30 hodin v učebně E313. Hra má název Martin Luther 1517–2017. Poltergeist und Beweger (Martin Luther 1517–2017. Buřič a hybatel) a zachycuje nejdramatičtější okamžiky Lutherova  života.
V novějších biografiích je poukazováno na rozporuplnost Lutherovy osobnosti, na jeho odvahu postavit se papeži a celé církevní hierarchii, jeho vysoké morální nároky a myšlenkové ideály na straně jedné, na straně druhé na jeho hluboké pochybnosti o sobě samém, jeho rozervanost, požitkářství, zálibu ve vulgárnosti a smrtelnou nenávist vůči každému, kdo nesdílel jeho postoje. Inscenovat Lutherův příběh nazývaný “nejzajímavějším příběhem německých dějin” není jen tak. Přesto se o to chceme v jednoduchých podmínkách divadelního studia pokusit, a to multimediálně, humorně i napínavě.