Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Mezi studenty patří tento modul k nejvyhledávanějším, protože je seznamuje s praxí, umožňuje jim nahlédnout do provozu větších i menších firem v Moravskoslezském kraji a především si mohou vyzkoušet za přítomnosti profesionálních personalistů pohovor „nanečisto“. Jak přiznává jedna z absolventek modulu Markéta Storková „HR modul představuje řadu příležitostí. Příležitost poznat sám sebe skrz účast v modelovém assessment centru, příležitost navázat cenné kontakty prostřednictvím praxe i příležitost nahlédnout na problematiku HR z perspektivy zaměstnanců, a to v rámci četných exkurzí do firem různého zaměření. Lidé z praxe zde studentům předávají své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, učí je umění prodat sám sebe, využít svůj potenciál a umět ho najít a správně využít také u ostatních.“
Studenti se během výuky seznámí s řadou mechanismů v oblasti HR (lidských zdrojů), naučí se komunikovat i reagovat na běžné situace, s nimiž se mohou potýkat při vstupu na trh práce. „Řada našich absolventů získala na základě zkušeností z modulu stabilní pracovní místo nebo nabídku k dlouhodobé spolupráce při studiu,“ dodává garantka modulu Lucie Dokoupilová z katedry sociologie Ostravské univerzity.
Co studenty v modulu čeká?
Modul je doplňkem k běžnému studiu a přihlásit se do něj může každý student OU bez ohledu na studovaný obor. Studenti v něm pracují především na sebezdokonalování, na sebeprezentaci, naučí se, jak zaujmout a nezapadnout v šedi uchazečů o práci. Poznají své přednosti, které pak mohou lépe rozvíjet. Získají povědomí o firemní kultuře, personálních procesech a způsobech testování uchazečů o práci. Mohou si vyzkoušet, co všechno obnáší začátky vlastního podnikání.
Po ukončení modulu absolventi získávají certifikát, který je skvělým doplňkem k  životopisu i odrazovým můstkem pro kariéru HR pracovníka. Modul HR – personální konzultant je jedním z nástrojů, jež Ostravská univerzita nabízí studentům, aby byli co nejlépe vybaveni a připraveni na praxi.
Konkrétní podmínky zájemci naleznou na stránkách katedry sociologie. Hlásit se mohou již nyní prostřednictvím elektronické přihlášky; pozor, pouze do 4. února 2018 a počet míst je omezen.