Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výstavní projekt se zabývá propojením výtvarného umění a kontaktního sportu – boxu. Jedná se o víceúrovňové propojení: formální, obsahové, sociální, umělecké…
Název výstavního projektu je slovní hříčkou, evokující tvrdý bojový sport, obsahuje slovo „kontakt“, které je v lidském společenství velmi důležité, bez kontaktu by lidská společnost nemohla fungovat. Spojení slov plný (full) a kontakt evokuje přátelství, bohaté sociální vazby, propojení osobní i profesní.
Cílem projektu PLNÝ KONTAKT je zatraktivnit Prahu 2 pro své občany uskutečněním zajímavé kulturní aktivity a zároveň upozornit na aktivity boxerů ve výtvarném umění a současně také na sportovní boxerské nasazení renomovaných českých výtvarníků.
Většina vystavujících autorů má vazby k pražskému boxerskému spolku Palaestra, založenému Janem Balogem v roce 1999. Toto uskupení je velmi zajímavou společenskou sondou fungující na mnoha rovinách. Pracuje s dětmi, které mají problémy zapojit se do společnosti, vyučují tam dobrovolníci děti, které o to mají zájem, už skoro dvě desítky let se tam scházejí zajímavé osobnosti současného výtvarného umění a hudby, lékaři, učitelé…
Je bez pochyb, že aktivity a samotné fungování tohoto spolku jsou jedinečné. Určitě stojí za to se o ně podělit. Na výstavě bude z velké většiny zastoupen okruh umělců Palaestry a další umělci, kterým je téma výstavy blízké a kteří ve své tvorbě s těmito tématy (sport, box…) pracují.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 17:00 hodin. Úvodní slovo: Jan Balog, Tomáš Koudela. Autorské čtení: Tašo Andjelkovski.
Seznam vystavujících umělců: Vojtěch Adamec, David Böhm, Stanislav Diviš, Pavel Forman, Filip Horyna, Jiří Franta, Libor Kaláb, Kryštof Kintera, Ivan Komárek, Aldin Popaja, Karel Štědrý.
K výstavě vyjde tištěný katalog výtvarných děl vystavujících autorů doplněný o básně Tašo Andjelkovského.
Odkaz na stáhnutí ukázky děl vystavujících umělců: https://we.tl/gTvnaYQHRO