Na začátku roku 2020 nikdo netušil, jak zvláštní měsíce nás v návaznosti na koronavirovou pandemii čekají a jak velkou přidanou hodnotu bude mít tento projekt pro KBE PřF OU. Díky finančnímu daru Nadačního fondu Vítkovice Steel se podařilo zakoupit moderní robotickou pipetovací stanici, která umožňuje zpracování velkého množství vzorků najednou. Zhoršená pandemická situace ale nakonec připravila jiný scénář. O robotickou stanici Opentrons OT2, která se do Evropy dováží z Ameriky, byl velký zájem a na listině čekatelů se objevil mimo jiné i Zdravotní ústav se sídlem Ostravě.

„Když jsme byli požádáni, umožnili jsme upřednostnění dodávky stejného přístroje pro ostravský Zdravotní ústav. V danou chvíli nám to přišlo jako samozřejmost, protože byla robotická pipetovací stanice při zhoršené pandemické situaci a zvýšené poptávce po rozborech více potřebná pro testování vzorků na covid-19 z celého Moravskoslezského kraje,“ vysvětluje doktor Jiří Červeň z KBE PřF OU.

 

Pomoc pro výuku i výzkum

V současné době už naše katedra biologie a ekologie přístroj má k dispozici. Studenti jej ale zatím ve výuce kvůli platným pandemickým opatřením naplno využít nemohli.

„Protože zatím neprobíhala standardní výuka a cvičení, nebylo dosud možné přístroj využít naplno. Jakmile to bude možné, bude nová robotická pipetovací stanice zařazena do praktické výuky a budou na ní probíhat cvičení studentů, aby mohli vidět perspektivu zvoleného oboru a studia na naší fakultě nejen v teorii, ale hlavně v praxi,“ říká Červeň.

Z robotické pipetovací stanice už teď můžou ale těžit vědci. Díky ní se můžou ve spolupráci s prestižní univerzitou ve Štýrském Hradci (Rakousko) ucházet o projekt Urgent SARS funding poskytovaný Grantovou agenturou České republiky a Rakouskou grantovou agenturou (FWF), který je zaměřený na výzkum nového koronaviru. Právě možnost analýzy velkého množství vzorků totiž může pomoci jednak k lepšímu porozumění průběhu virové nákazy a jednak také v hledání léku. Zároveň pomáhá vědcům i studentům také při práci na jiných projektech – např. ve výzkumném projektu Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi, kde pomáhá třeba s hledáním mutantů se změněnou produkcí alkaloidů ve velkém množství analyzovaných rostlin.