Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Už samotné tematické zaměření konference 2018 je nezbytné hodnotit pozitivněČlenové vědeckého výboru pod vedením doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc., kteří připravovali odbornou i formální koncepci mezinárodní konference, se zaměřili na velmi zajímavé a inovativní trendy v oblasti pedagogické diagnostiky a evaluace.
Dvoudenní program konference se zahraniční účastí – kolegů z Polska, ze Slovenska a z Austrálie – byl z hlediska odborného velmi fundovaně koncipován.
Na celkovém průběhu konference se odrazila i přátelská  atmosféra, vytvořená týmem pracovníků katedry pedagogiky a andragogiky pod vedením doc. PhDr. J. Malacha, CSc.  Velký dík patří i paní sekretářce Gabriele Matýskové za organizaci konference i profesionální přístup k účastníkům.
Velmi pozitivně je potřeba hodnotit i to, že již při registraci každý účastník obdržel dvě monografie, které obsahovaly konferenční příspěvky v celém komplexu. Tak se účastníci konference mohli s příspěvky již v průběhu jednání detailně obeznámit.
Účastníci konference odjížděli obohaceni nejen o řadu námětů a inspirací pro jejich další odbornou činnost, ale také o možnosti spolupráce v oblasti vědecké a publikační. Kéž by bylo takových úspěšných mezinárodních  konferencí více….

Pedagogická diagnostika a evaluace


Pedagogická diagnostika a evaluace


Pedagogická diagnostika a evaluace