V Galerii výtvarného umění v Ostravě bude 17. ledna v 17 hodin slavnostně zahájena výstava TECHNOINTIM, kterou je možné navštívit do 12. března 2023.

Výstava nabízí převážně nejnovější práce ostravského sochaře Jaroslava Koléška (*1974). Jeho tvorba odráží vysokou úroveň řemeslného sochařského zpracování, v němž ovšem nalézáme emocionálně výrazná a sofistikovaná obsahová rozhraní techniky a lidské intimity. Sochy na první pohled zpodobňují stroje, technická ústrojí, nebo válečné propriety, které autor v druhém plánu „změkčuje“ a zintimňuje, a to změnou povrchu, barevnosti, nebo formou tvarové či materiálové hybridizace. Koléšek se permanentně pohybuje na pomezí sochy a objektu. Jeho práce vykazují objemovou a povrchovou preciznost, nalézáme ale i organičtější a syrovější polohy. Sochař je schopen symbolických zkratek, především ale diváka provokuje dvojznačností a hybridní ambivalencí, které se vepisují jak do formy, tak i obsahu sdělení.

Sochař Jaroslav Koléšek stál u vzniku Katedry sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity, kterou také od roku 2011 vede.

Vernisáž zahájí autor Jaroslav Koléšek, kurátor výstavy Jaroslav Michna a ředitel galerie GVUO Jiří Jůza. Výstavu je možné navštívit do 12. března 2023.

Facebooková událost.

Zveme vás také na chystané komentované prohlídky, na které je možný vstup platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace předem je nutná na webu GVUO.

  • Komentovaná prohlídka s autorem se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. a v sobotu 11. 3. v 17 hodin.
  • Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. v 17 hodin