Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravská univerzita se dne 9. 3. 2018 stala řádným členem evropské sítě univerzit s názvem Baltské sítě univerzit (Baltic University Programme – BUP).
BUP je síť více než 220 univerzit (z toho 82 platících) ze 14 zemí a dalších institucí zabývajících se vyšším vzděláváním v celém Pobaltí. Síť je řízena sekretariátem BUP a také částí zaměstnanců Centra trvale udržitelného rozvoje v Uppsale ve Švédsku.
Program je zaměřen na otázky udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a demokracii v Pobaltí. Hlavním záměrem je pak podpora klíčové úlohy univerzit jako demokratických a mírových institucí, které podporují trvale udržitelný rozvoj. Tento cíl je naplňován pomocí rozvoje univerzitních kurzů využívající moderní vzdělávací techniky, které jsou dále kombinovány s tradičním vzděláváním v rámci jednotlivých univerzit, a zároveň pomáhají rozvíjet společné výzkumné projekty. Na univerzitách se tak rozvinula velká síť vědců a učitelů. Jedná se o více než 1 500 členů, kteří přispívají do různých částí programu. V současné době se na tomto projektu podílí každoročně také 10 000 studentů.
Financování programu pochází od švédské vlády a univerzity v Uppsale, dále od švédského institutu a pobaltské unie SIDA. Na projektu také participuje norské ministerstvo a využity jsou i některé z dotačních programů EU, stejně tak jako finské fondy. V neposlední řadě se na podpoře programu podílí i participující univerzity.
„Zapojení OU do sítě univerzit je v souladu s Dlouhodobým záměrem OU na období 2016 – 2020. Věřím, tato iniciativa napomůže k dosažení také dalších cílů Dlouhodobého záměru, jako je například ustavení mezinárodního poradního orgánu, navázání strategických partnerství vědeckých pracovníků či realizace joint degree programů“, říká Ivana Adamiková, vedoucí International Office.