Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dave Speijer z Department of Medical Biochemistry, Academic Medical Center, University of Amsterdam se zabývá především výzkumem proteinů a proteomů. Významné místo v jeho vědeckých aktivitách ale zaujímá také teoretická a evoluční biologie, zejména zkoumání evolučního původu komplexity molekulárních a buněčných systémů.
Ve své přednášce v Ostravě se pokusí ukázat, že zásadním faktorem při vzniku mnoha struktur a vlastností komplexních eukaryotických buněk (tedy i buněk nás lidí) mohly být nebezpečné reaktivní formy kyslíku vznikající při dýchacích procesech dávného endosymbiotického předka dnešních mitochondrií.
„Syntetizující pohled Dr. Speijera na stále velice záhadný proces vzniku eukaryotických buněk je velice inspirativní a jeho přednáška jistě osloví nejen úzce zaměřené specialisty, ale kohokoliv, kdo se zajímá o ústřední otázky evoluce a historie života na zemi,“ uvádí doc. Marek Eliáš z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Tato přednáška se uskuteční 16. června 2015 v 15 hodin v budově Přírodovědecké fakulty OU v posluchárně M 427 jako součást mimořádného biologického semináře katedry biologie a ekologie a všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Titul přednášky: Reactive oxygen species and the „invention“ of Eukaryotes
Anotace přednášky: As free-living organisms, alpha-proteobacteria can produce reactive oxygen species (ROS) that diffuse into the surroundings. Inside the archaeal ancestor of eukaryotes, however, ROS production presented more of a problem, especially as the pre-mitochondrion generated more ROS, using more diverse substrates upon symbiosis. Glucose and Fatty Acids deliver different relative amounts of electrons coming from FADH2 and NADH to the respiratory chain. Using both substrates could lead to bursts of high endogenous ROS formation. I propose that the resulting selection pressures could have favoured several eukaryotic “innovations”: e.g. peroxisomes for FA breakdown, carnitine shuttles, linking FA breakdown to antioxidant properties, UCP proteins, and mitochondrial uncoupling during FA breakdown. Even meiotic sex, the formation of a nucleus and severe mitochondrial DNA reduction could have been ‘reactions’ to endogenous ROS.
Návštěva Dr. Davea Speijera na Ostravské univerzitě se uskuteční díky projektu OP VK Okna vědy dokořán (CZ.1.07/2.3.00/45.0004).