Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci celoživotního vzdělávání katedra romanistiky otevřela v loňském roce nový modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura. Nyní se případní zájemci o studium z řad široké veřejnosti mohou podívat, jak výuka probíhá. Katedra romanistiky totiž „otevírá dveře“ všem zájemcům o studium portugalštiny.
Pokud se obáváte, že by na vysoké škole byla výuka oproti komerčním poskytovatelům příliš náročná a v rychlém tempu, stačí se přijít podívat a ověřit si, jak vlastně v rámci modulu hodiny probíhají. Zvaní jsou opravdu všichni – studenti, cestovatelé, maminky na mateřské, zaměstnanci, senioři, středoškoláci, vysokoškoláci…Modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura je určený začátečníkům i pokročilým a případní zájemci o studium se v tomto případě nemusí omezovat věkem. Modul je otevřen opravdu každému, kdo má chuť naučit se něčemu novému.
Filozofická fakulta OU patří dlouhodobě ke špičce ve výuce jazyků. Modul je přizpůsoben individuálním potřebám zájemců z řad široké veřejnosti, není proto cílem ovládnout všechny záludnosti a detaily gramatiky, ale seznámit posluchače se základy jazyka a s kulturou portugalsky mluvicích zemí.
Dny otevřených dveří zvou především zájemce, kteří ještě neovládají základy portugalštiny, ukázkové hodiny jsou proto vedeny v českém jazyce.
Navštivte předmět Reálie, dějiny a kultura Brazílie, portugalsky mluvící Afriky a Asie, kde se v češtině seznámíte s brazilskou kulturou, s africkými i asijskými portugalsky mluvícími zeměmi.
Vždy od 17:30 hodin, Filozofická fakulta, Čs. legií 9, Ostrava, učebna E224
Středa 14.3. – Brazilská hudba. Tanec a fenomén capoeira.
Středa 21. 3. – brazilská literatura
Středa 28. 3. – dějiny Brazílie
Přijměte pozvání na tento trojboj, popřípadě na kterýkoli uvedený den. Zdarma si můžete poslechnout přednášky našich vyučujících a zjistit, zda by vás bavilo studovat portugalštinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Stáhnout (PDF, 207KB)