Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

První ročník modulu Portugalština: jazyk, reálie a kultura je úspěšně za námi. Díky pestrosti výuky a schopnosti vyučujících nadchnout a připravit nevšední výukový program je o modul velký zájem. Katedra romanistiky Filozofické fakulty proto otevírá pro akademický rok 2018/2019 hned dvě třídy, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé z řad studentů i široké veřejnosti. Účastníky celým kurzem provází zkušení lektoři z Ostravské univerzity, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity i Univerzity Palackého. Konverzaci a výslovnost mohou studenti procvičovat s rodilým mluvčím, portugalským lektorem Guilhermem Figueiredonem, který přijíždí do Ostravy každý týden. Vyučující provedou posluchače dějinami a kulturou Portugalska, Brazílie a dalších portugalsky mluvících zemí, seznámí je s portugalskou hudbou, filmem i literaturou.
Modul vznikl a je veden ve spolupráci s Portugalským centrem v Praze (pobočka Camõesova portugalského institutu – Instituto Camões), výuka se koná na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vždy jednou týdně po dobu dvou semestrů. Na konci kurzu budou začátečníci ovládat portugalštinu na úrovni A2. Z důvodu velkého zájmu absolventů prvního ročníku se bude nově otevírat i třída pro pokročilé – Portugalština 2, kde se předpokládá znalost portugalštiny na úrovni A1- A2. Zájemci o studium v navazujícím ročníku se ovšem nemusí obávat žádných přijímacích zkoušek ani rozřazovacích testů.
U začátečníků bez znalosti jazyka je jediným předpokladem zájem o portugalštinu a kulturu portugalsky mluvicích zemí. Až do 19. srpna je možnost se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách Filozofické fakulty. Kurz je zpoplatněn, za rok zaplatí účastníci 6000 Kč, pro studenty Ostravské univerzity je však zdarma.
Studium je otevřeno široké veřejnosti aneb Venham! Vale a pena tentar. Pojďte do toho s námi.
Nezáleží na věku ani předchozím vzdělání. Modul Portugalština: jazyk, reálie a kultura je otevřený opravdu všem. V prvním ročníku se tak sešla zajímavá skladba účastníků z nejrůznějších profesí – právník, učitelé jazyků, strojař, manažer kvality… První ročník modulu zakončili vyučující se svými studenty netradičně společnou exkurzí do Portugalska, kde navštívili například vyhlášenou čtvrť Alfama, kde vznikla hudba fado, Belém, odkud vyplouvaly lodě směřující do zámoří. Účastníci exkurze prozkoumávali Lisabon a jeho okolí, ocitli se na nejzápadnějším výběžku Evropy s názvem Cabo da Roca, odtud pokračovali do městečka Sintra a na jeho Maurský hrad (Castelo dos Mouros) postavený v pohoří, kde vládne překvapivé mikroklima, pro něž je typická mlha, déšť a husté porosty kapradí. Nevynechali ani městečko Mafra a jeho obří palác, královské sídlo a klášter v jednom, ani Évoru, město v nejméně obydleném portugalském kraji Alentejo s památkami sahajícími do období antiky. K exkurzi patřilo množství kulinářských zážitků a samozřejmě moře. Exkurze se tak mohou stát příjemnou tradicí pro všechny, kdo absolvují první ročník. Tak neváhejte a pojďte do toho!
Podrobnosti ohledně modulu a akcí, které jeho vyučující a fanoušci portugalštiny na OU pořádají, lze najít také na facebookové stránce Portugalština na Ostravské: https://www.facebook.com/PortugalstinaOU/
Máte-li však jakékoli otázky ke studiu portugalštiny, můžete se obrátit na koordinátorku modulu dr. Marianu Kunešovou – mariana.kunesova @osu.cz nebo sekretářku katedry romanistiky Dagmar Julínkovou – dagmar.julinkova@osu.cz.