Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jaký je účel projektu?
Ve studii budou v Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví sledovat, jestli určitá část nervového systému, tzv. autonomní nervový systém, hraje roli ve změně některých kognitivních funkcí, jako je např. paměť, uvažování, reakční čas nebo pozornost. Předchozí výzkumy totiž ukazují, že autonomní nervový systém člověka, se na změnách kognitivních funkcí podílí. Ke zlepšení funkce autonomního nervového systému bude využito neinvazivního, bezbolestného a bezpečného stimulátoru, který se umísťuje v určitých částech ušního boltce (přístroj vypadá jako malý MP3 přehrávač se sluchátkem).
Kdo se může zúčastnit?
Zapojit se může každý ve věku 18 až 65 let a kdo nemá historii neurologického nebo psychiatrického onemocnění, v minulosti nepodstoupil operaci mozku, ženy, které nejsou těhotné nebo nekojí. Pokud tedy máte zájem se do studie zapojit, napište na mail psychostudieLFOU@gmail.com, v případě dotazů se obracejte telefonicky na Veru Jandačkovou: 605 782 643. K výzkumu se hlaste až do konce listopadu 2019. Více informací o něm získáte i na Facebookové stránce Ústavu Epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.
Co pro vás účast v projektu znamená?
Studie má 4 části: v té první se 3x zúčastníte vyšetření v Psychofyziologické laboratoři na Lékařské fakultě OU v průběhu 28 dní a dostanete k užívání stimulátor, který použijete ve vašem soukromí v rozsahu 4 hodin denně v průběhu 14 dní. Každé testovací vyšetření v Psychofyziologické Laboratoři trvá zhruba 90 minut v domluvený den po 12. hodině v nové budově Lékařské fakulty – INLEK (Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh). Stimulátor je neinvazivní, bezbolestný a bezpečný, umísťuje v určitých částech ušního boltce (přístroj vypadá jako malý MP3 přehrávač se sluchátkem).
Jaký budete mít z účasti v projektu prospěch?
Zapojením do projektu získáte orientační informace o fungování vašeho autonomního nervového systému. Dostane se vám výsledků v testech na kognitivní funkce a osobnostní charakteristiky v porovnání s ostatními účastníky  a konečné výsledky a poznatky výzkumné studie. Zároveň ale dostanete jedinečnou příležitost podílet se na odhalování nových poznatků v oblasti biologických mechanismů psychických funkcí. K dispozici dostanete také stimulátor vagového nervu, který je obecně jako terapeutický nástroj málo dostupný a velmi hodnotný (a to jak finančně tak svým využitím). A pokud vám to připadne stále málo, obdržíte ještě symbolickou motivační odměnu za dokončení studie (tedy podstoupení 4 částí projektu).
Projekt je řešen ve spolupráci s odborníky z výzkumných zahraničních institucí v Německu a ve Velké Británii. Konkrétněji se jedná o tato centra: Centre for Psychosocial Medicine, Heidelberg University, Německo, Department of Epidemiology and Public Health, University College London, Velká Británie, Department of Psychology, University of Roehampton, Velká Británii.