Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Díky aktivním studentům z Lékařské fakulty Ostravské univerzity budou mít studenti medicíny z celé České republiky příležitost vycestovat a pomáhat v africkém Malawi. Pomůže jim známý lékař z Ostravské univerzity, docent Rastislav Maďar. Memorandum o spolupráci podepíší 3. listopadu ve 14.30 hodin na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Studentská nezisková organizace IFMSA CZ rozšiřuje od tohoto roku působení svých projektů za hranice České republiky. Projektem s názvem „Mise Malawi” míří medici do jedné z nejchudších zemí světa, afrického Malawi. Celý projekt bude možné zrealizovat díky navázání úzké spolupráci právě mezi IFMSA CZ a International Humanity (IH), neziskovou organizací založenou a vedenou mezinárodně uznávaným odborníkem, doc. Rastislavem Maďarem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Obě organizace spojují stejné názory na hodnotu lidského života, základních práv a zdravotní péče po celém světě. Spolupráce i projekt budou oficiálně představeny na Valné hromadě IFMSA CZ, která se uskuteční 3. listopadu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Mimo představení výše zmíněného zde bude mít docent Maďar od 14.30 hodin prezentaci, po které obě organizace podepíší Memorandum o spolupráci.
V projektu „Mise Malawi” se nemá jednat o pouhou finanční nebo materiální pomoc. Spolupráce má být co nejužší a dotažená až do konce. Finanční prostředky získané na různých besedách, workshopech či sbírkách po celé České republice organizátoři plánují použít na zlepšování zdravotní situace, prevence a vzdělávání v oblastech Malawi, které jsou lékařskou péčí nedotčené.
Zde by měli sehrát důležitou roli doc. Maďar a International Humanity se svými zkušenostmi a rozvinutou místní logistikou. „V Malawi působíme řadu let, během nichž jsme získali dostatek informací a kontaktů v místních komunitách. Jsme tedy schopni cílit velmi přesně na nejpotřebnější oblasti a dát jim přesně to, co zde nejvíce chybí,” říká docent Maďar.
„Velmi oceňujeme práci, kterou International Humanity v čele s panem docentem Maďarem odvádí. Působí v nejchudších oblastech světa, ale nevydávají se do oblastí postižených válečným konfliktem, který by ohrožoval dobrovolníky nebo probíhající projekty. Ani koruna z příspěvků nejde na platy zaměstnanců, protože IH funguje na principu neplacených dobrovolníků, ale ani na jiné administrativní náklady. Jedná se zde skutečně o ryzí pomoc, které je potřeba a my, jakožto budoucí lékaři, nechceme pouze mlčky přihlížet,” říká ke spolupráci Roman Dvořák, student Lékařské fakulty Ostravské univerzity a prezident národní úrovně organizace IFMSA CZ.
Jedinečnost projektu spočívá ve fyzickém zapojení studentů přímo v Malawi. „Pan docent je mimo všechny své významné funkce a tituly také akademikem a mentorem. To poskytuje našim studentům jedinečnou příležitost vyjet do Malawi na misi, kde se jednak mohou věnovat budování pomoci za získané finance a jednak se budou učit od uznávaného profesionála přímo v terénu,” říká autor projektu a student Lékařské fakulty Ostravské univerzity Martin Palička, který už má se svou ostravskou pobočkou IFMSA na kontě velmi úspěšný dobročinný projekt Čokoládové srdce, jehož prostřednictvím chce získat finance na misi.
„Prvním cílem by mělo být vybudování studen s kvalitní vodou pro prevenci desítek chorob. Na tyto studny plánujeme získat peníze během letošního akademického roku v ostravském projektu Čokoládové srdce, u kterého celá spolupráce začíná. Pokud uspějeme v prvním kroku a podaří se nám zaujmout i zbytek republiky, rádi bychom se v budoucnu pustili do větších projektů,” uzavírá Palička.
IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze 117 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.
Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin.