Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výjimečnost nových edukačních prostor v oblasti Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) spočívá v systému několika druhů kamer, které snímají aktuální zákrok, takže medici, kteří nejsou přímo u operace, pozorují v přímém přenosu zákrok na obrazovkách ve vedlejší místnosti.
Kamery jsou samozřejmě záznamové, proto mohou studenti vidět jakýkoli z široké škály zákroků a následně ihned prodiskutovat a analyzovat daný případ s vyučujícím.
Výše popsaný model inovativní praktické výuky dokazuje, jak moc je praxe pro Lékařskou fakultu OU a její studenty klíčová: „V Ostravě klademe důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktické zkušenosti, které jsou u lékařů alfou a omegou. To znamená, že naší studenti mají možnost intenzívní praktické výuky již velmi brzy po zahájení studia,“ upřesňuje doc. Pavel Zonča, děkan Lékařské fakulty OU.
Nejen studentům, ale i širší veřejnosti dělá radost, jak se nejmladší lékařská fakulta v Česku vzmáhá a specificky profiluje svým osobním přístupem: „Výhoda komornosti fakulty je, že studenti profitují z individuálního přístupu a dostanou se ve své každodenní praxi k pacientům, “ dodává Pavel Zonča.
Více najdete v této reportáži České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010110120-studio-6-ii/ (tato reportáž začíná v čase 34:51).