Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Profesor Jan Lata byl Akademickým senátem Ostravské univerzity zvolen jako kandidát na funkci rektora Ostravské univerzity pro období 2019–2023. Poslední krok je nyní na prezidentovi republiky, který by měl rektora jmenovat a uvést do funkce k 1. 3. 2019.
Současný rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata byl jediným kandidátem ucházejícím se o funkci rektora na následné čtyřleté období. Navržen do voleb byl celkem 89 akademiky napříč všemi fakultami a celouniverzitními ústavy.
„Zasedání akademického senátu se zúčastnilo 35 z celkově 38 senátorů. Profesor Jan Lata, jakožto jediný kandidát, byl zvolen v prvním kole ziskem 21 hlasů,“ uvedla předsedkyně Akademického senátu OU, doktorka Ilona Plevová. „Pro zvolení v prvním volbě musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů Akademického senátu Ostravské univerzity, tedy minimálně 20,“ doplnila.
Protokol z voleb bude vedením Akademického senátu OU zaslán do rukou ministru školství doktoru Robertu Plagovi, který návrh předá kanceláři prezidenta. Jmenování do funkce rektora je v gesci prezidenta republiky. První funkční období rektora Laty končí ke konci února 2019.
„Velice si vážím důvěry, která mi byla po 4 letech práce opět vyslovena. Vidím to jako ocenění práce širokého týmu odborníků, se kterými se nám podařilo posunout naši univerzitu o kus dál. Zejména v posledním roce jsme zaznamenali několik zásadních úspěchů, stále však stojíme na začátku cesty k naplnění skutečného potenciálu Ostravské univerzity,“ řekl bezprostředně po zvolení rektor Jan Lata.
Ve svém volebním programu rektor Jan Lata uvedl, že by rád v druhém volebním období pokračoval ve zvyšování internacionalizace univerzity, v intenzivnějším zapojení do života v regionu, podpoře perspektivních směrů výzkumu, v profesionalizaci administrativy a dalším zviditelňování univerzity. Ve svém předvolebním projevu před akademickou obcí univerzity zdůraznil také úspěchy z konce prvního funkčního období: naplnění hlavních strategických cílů univerzity – získání institucionální akreditace (Ostravské univerzitě se to podařilo jako šesté univerzitě v České republice), získání více než 2 miliard korun na projekty na rozvoj univerzity z Operačních programů Evropské unie a umístění univerzity v prestižním žebříčku Times Higher Education na 4. až 8. místě z českých univerzit (před ní je nyní pouze Karlova, Masarykova a Palackého univerzita).
Celý volební program naleznete zde.