Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Kdo kandiduje?
Stávající rektor, profesor Jiří Močkoř, působil v čele univerzity již předchozí dvě funkční období, proto se nyní o funkci ucházet nemůže. Jako kandidáti byli akademickému senátu navrženi všichni tří stávající prorektoři. Informatik doc. Cyril Klimeš, lékař prof. Jan Lata a bohemistka doc. Iva Málková. S jejich volebními programy a plány a se jmény těch, kteří kandidáty navrhli, se můžete seznámit na této webové stránce. Ještě před volbou odstoupil doc. Klimeš.
Jak se rektor veřejné vysoké školy vybírá?
Výběr osobnosti, která bude univerzitu vést po určité funkční období (v tomto případě 4 roky), patří k jedné ze základních akademických svobod. Tu má v rukou akademický senát univerzity, který v tajné volbě kandidáta na pozici rektora vybírá. Do funkce jej následně jmenuje prezident republiky. Ačkoli je vlastní volba tajná a volí pouze členové akademického senátu, samotné zasedání akademického senátu je záležitostí veřejnou a kdokoli se jej může zúčastnit. Současný akademický senát Ostravské univerzity má 36 členů (24 akademických pracovníků a 12 studentů) a poměrně je v něm zastoupeno všech šest fakult. Vítězný kandidát musí získat minimálně nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů (tj. nejméně 19 hlasů). Pro Ostravskou univerzitu to bude v pořadí již šestý rektor. Od jejího založení v roce 1991 univerzitu vedli bohemista Jaroslav Hubáček, matematik Jiří Močkoř, chemik Petr Pánek, sociální geograf Vladimír Baar a v posledním období opět Jiří Močkoř.