Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Dříve o akreditaci jednotlivých studijních oborů rozhodovala Akreditační komise. Samotný proces akreditace byl zdlouhavý, závislý na rozhodování „od stolu“ bez hlubších znalostí o dané univerzitě a univerzitám neumožňoval pružně reagovat na požadavky trhu práce ani studentů,“ vysvětluje kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová stav, který univerzity značně omezoval.
Nyní o akreditacích rozhoduje Národní akreditační úřad, který je složen z nezávislých odborníků a který může univerzitám udělit i takzvanou „institucionální akreditaci“ pro určitou oblast vzdělávání. Univerzita tím získá právo na deset let rozhodovat o studijních programech, které budou v dané oblasti vyučovány, o jejich obsahu a množství. Může tak flexibilně reagovat třeba na požadavky zaměstnavatelů a studijní programy upravovat podle toho, co se od absolventů čeká. Na jejich kvalitu nyní dohlíží nově zřízený orgán – Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity.
„Rada se prokázala pro univerzitu jako velmi přínosná platforma. Je složena z respektovaných osobností, které již prokázaly, že v Radě nejsou jako zástupci fakult, ale jsou si vědomi své důležité role strážců kvality a rozvoje celé Ostravské univerzity. Institucionální akreditace nám přináší větší autonomii, která pro nás bude zdrojem zodpovědné kontroly nad kvalitou vlastních studijních programů,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.
Na celý proces se univerzita připravovala dva roky. Bylo potřeba upravit většinu stávajících vnitřních předpisů univerzity a přijmout několik nových, zřídit Radu pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity, nastavit nově systém hodnocení studijních programů, přijmout vlastní standardy kvality studijních programů a připravit podrobnou žádost o institucionální akreditaci. Tu Ostravská univerzita odeslala 2. března a 23. srpna 2018 ji schválila Rada NAÚ. 9. října 2018 pak Ostravská univerzita obdržela oficiální  rozhodnutí.
„Pro univerzitu je zásadní široká autonomie, kterou institucionální akreditace s sebou nese.  Univerzita může mimo jiné nově rozhodovat o uznávání středoškolského zahraničního vzdělávání sama (nyní tento proces mají na starosti krajské úřady) nebo třeba o zřízení pracovního místa tzv. mimořádného profesora – odborníka z praxe nebo ze zahraničí, který sice má potřebnou odbornou erudici, ale nemá potřebné formální tituly získané v České republice,“ uvádí kancléřka Monika Šumberová.
Nový systém akreditace znamená podstatné změny také pro uchazeče o studium. Od akademického roku 2019/2020 budou univerzity měnit dosavadní režim uspořádání studijních programů, které se členily na studijní obory, a budou přecházet na nově akreditované studijní programy umožňující specializaci.
Uchazeči si nově mohou vybírat ke svému hlavnímu studijnímu programu (tzv. maior) také program vedlejší (tzv. minor) a získat tak mnohem širší spektrum znalostí z různých oblastí. V praxi to znamená, že si mohou vybírat programy napříč fakultami a libovolně je kombinovat
Aktuální nabídka přijímacího řízení pro AR 2019/2020 je tvořena jak studijními obory, tak studijními programy. Její definitivní podoba pro uchazeče bude připravena v listopadu. Stávající studenti a uchazeči, kteří se do studijních oborů hlásí, dostudují svůj obor tak, jak jsou zvyklí a změna se jich dotkne teprve v momentě, kdy si budou podávat další přihlášku, například na navazující magisterské studium.
Před Ostravskou univerzitou získalo institucionální akreditaci jen pět českých univerzit. První byla Karlova univerzita v Praze, následovala Masarykova univerzita v Brně, po ní Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Pardubicích a Vysoká škola ekonomická.
Ostravská univerzita se tak jako 6. zařazuje po bok nejprestižnějších vysokých škol v republice. Institucionální akreditaci získala v následujících 7 oblastech vzdělávání: Filologie (bc., mgr., Ph.D.), Filozofie, religionistika a teologie (bc., mgr., Ph.D.), Historické vědy (bc., mgr., Ph.D.), Sociální práce (bc., mgr.), Tělesná výchova a sport; kinantropologie (bc., mgr.), Učitelství (bc., mgr.), Zdravotnické obory (bc., mgr., Ph.D.).