Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování byl založen na základě ministerského projektu „Podpora výzkumu na vysokých školách“, dne 1. září 1996, kde u zrodu stál pan prof. Novák. Již po třech letech existence Ústavu bylo jeho složení obohaceno o příchod paní prof. Iriny Perfiljevy, kterou zde zavedla nejen pracovní příležitost, ale také osobní vztah s prof. Novákem. Vznikla tak dlouhodobá a intenzivní spolupráce, která trvá dodnes a je inspirací nejen po vědecké stránce, ale také osobní.
Prof. Perfiljeva přišla z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a svým osobitým, novátorským a pro praktické aplikace velmi podnětným výzkumem metody F-transformace, přilákala nové studenty doktorského studia oboru Aplikovaná matematika z řad absolventů katedry informatiky a počítačů Ostravské univerzity (OU). V dnešní době má tento institut, který v minulém roce oslavil dvacet let své existence, více než třicet zaměstnanců.
Za kvalitní vědeckou sestavu na ústavu vděčíme především prof. Novákovi a prof. Perfiljevě, kteří svou trpělivostí a zkušeností vychovali řadu vědeckých pracovníků. Už od počátku svého společného života se účastnili významných vědeckých konferencí jako přednášející a také jako zvaní řečníci. To dokládá fakt, že společně už přednášeli  ve většině zemí světa např. v USA, Japonsku, Číně, Austrálii a na Novém  Zélandu a v mnoha evropských zemích např. v Rakousku, Německu, Itálii, Francii, Belgii, Polsku a Rusku. Podařilo se jim tak navázat vědeckou spolupráci s mnoha kolegy a kolegyněmi ze zahraničí a později tak vznikla celá řada společných, zejména impaktovaných publikací. V dnešní době jsou světově uznávanými vědeckými kapacitami, editory a recenzenty několika významných vědeckých časopisů. Mimo jiné jsou také motorem pravidelných seminářů organizovaných na Ústavu, které jsou pořádány za účelem diskuze dosažených vědeckých výsledků všech kolegů z ústavu.


Za všemi těmito výsledky stojí především tvrdá práce, proaktivní a tvůrčí myšlení a samozřejmě pozitivní náhled na svět. Veškeré vědecké úspěchy jsou doloženy dosaženými počty monografií, impaktovaných publikací a stovkami přednesených přednášek. A proč hovoříme o excelentním vědeckém páru na Ostravské univerzitě? Právě jejich vědecká významnost se odráží v jejich vysokém H-indexu, který představuje ohlas ostatních autorů na jejich vědecké publikace. V současné době má prof. Novák H-index 20 (podle Web of Science) a může se pyšnit nejvíce napsanými publikacemi na OU.  Nesmíme také zapomenout na úspěch prof. Perfiljevy v minulém roce, kdy poprvé v historii existence OU získala excelentní publikaci a její H-index má hodnotu 22.
Nutno zmínit, že tento vědecký pár je vzorem a inspirací pro mladé kolegy nejen po vědecké stránce, ale také v osobním životě. Čiší z nich neustále dobrá nálada a nadšení pro nové vědecké spolupráce. Závěrem bychom chtěli oběma popřát pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a aby především měli nové nápady, které dále podtrhnou výjimečnost ústavu.