Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letošní diskuzní scéna Ostravské univerzity v rámci Meltingpotu bude protkaná tématem Svoboda. Jak se k němu vědci Ostravské univerzit postaví v oborech, které jsou jim nejbližší? Přijďte si i vy poslechnout odborníky všech fakult. Další coloursovské Na kafé s… je tady!

PROGRAM
STŘEDA 17. 7. 2019
15:30 – 16:30       Pavel Ševčík / Svoboda volby v závěru života
17:00 – 18:00       Tomáš Knoflíček / Od svobody k nepochopení aneb k pozici umělce v moderním světě
Po celou dobu programu běží i workshopy sítotisku, k vyzkoušení se nabízí sladká periodická soustava prvků nebo první pomoc s IFMSA.
ČTVRTEK 18. 7. 2019
14:00 – 15:00       Kateřina Glumbíková a Marek Mikulec / Sociální bydlení jako svoboda bydlet
15:30 – 16:30       Pavel Forman a Tomáš Koudela /Svoboda slova a tvůrčí svoboda: moravská kulturní scéna devadesátých let
17:00 – 18:00       Robert Antonín / Hranice (ne)svobody: k proměnám vnímání svobody jedince v evropské kultuře
18:30 – 19:30       Jan Hradecký / Česká krajina po třiceti letech svobody
Po celou dobu programu běží i workshopy sítotisku, k vyzkoušení se nabízí sladká periodická soustava prvků nebo svět pod mikroskopem.
Lékařskou fakultu ve středu zastoupí profesor Pavel Ševčík, který se ve své přednášce s názvem Svoboda v závěru života zaměří na téma eutanázie. Moderní technologie používané v medicíně přinášejí v některých případech dosud nevídané formy umírání nebo bolestivého přežívání neslučitelného se životem. To je zdrojem nových společenských i medicínských dilemat. A rovněž důvodem, proč se v posledních cca 20 letech v některých zemích znovu otevřela diskuse, zda legalizovat eutanazii.   „Domnívám se, že nazrál čas vést kultivovanou a informovanou diskusi na téma eutanazie jak v odborné, tak v laické veřejnosti,“ naznačuje kontroverzní a citlivé téma profesor Ševčík.
Ve stejný den se představí i zástupce Fakulty umění, Tomáš Knoflíček. Ve svém vystoupení se zamyslí nad svobodou ve vizuální umělecké branži a tomu, jak je (ne)chápaná. Jaká je pozice umělců v dnešním moderním světě? Jakou váhu má umělecké sdělení a jakým způsobem dokáže oponovat současnému rozložení sil, jež nadřazuje otázku praktického účelu nad tázání se po podstatě? Je umělecká svoboda výrazem společenské prestiže nebo spíše stvrzením postupující izolace této profese?
Ve čtvrtečním programu vystoupí hned 6 vědců v rámci 4 tematických bloků. Sérii Na kafé s… odstartují Kateřina Glumbíková a Marek Mikulec, kteří se ponoří do problematiky sociálního bydlení jakožto příležitosti svobodně bydlet. Umožňuje sociální bydlení svobodné bydlení? Jak jsou vnímány osoby bez domova a jaké se uplatňují přístupy k řešení jejich situace? Diskuze, která se podívá na zoubek bezdomovectví a tomu, jak se v lokálních praxích podporují osoby bez domova.
Po nich se na scénu dostanou ke slovu umělci z Pedagogické fakulty. Jaká byla svoboda slova a tvůrčí svoboda v devadesátých letech na moravské kulturní scéně? Tomáš Koudela v rozhovoru s Pavlem Formanem představí zrod svobodné umělecké praxe a produkční pozadí literární a výtvarné scény na Ostravsku a v Olomouci.
Téma svobody provází také historii. V této oblasti i s přesahem do současnosti přispěje děkan Filozofické fakulty, Robert Antonín. Jaký je historický vývoj pojetí svobody člověka v evropské kultuře od jejího vymezení v antickém myšlení, po dnešní převzetí tohoto fenoménu? Jaký je vztah chápání svobody a dobového politického systému? A jaká specifika má současný stav české společnosti? Nenechte si ujít ani toto Na kafé s…
Poslední čtvrteční diskuzní kávu si pak dejte s Janem Hradeckým, děkanem Přírodovědecké fakulty. Co se děje s krajinou po třiceti letech svobody? Právě tomu se podívá na zoubek. Krajinu totiž formují nejen síly přírodní, ale zásadně do jejího fungování už po mnoho staletí zasahuje člověk. Krajina poskytuje společnosti zdroje i prostor, které neváhá využívat. Jak se z dnešní perspektivy jeví její minulost, přítomnost a budoucnost? Jak jsme se v jednotlivých etapách vývoje lidské společnosti ke krajině chovali a jak se na její struktuře a fungování podepsalo posledních třicet let? I tohle se dozvíte v diskuzní scéně na Meltingpotu v rámci Colours of Ostrava v prvních dvou dnech festivalu.
Přijďte Na kafé s… našimi vědci a dostaňte se pod povrch aktuálních témat. Scénu Ostravské univerzity UniverCity, kterou sdílí s VŠB-TUO, najdete tentokrát hned vedle budovy U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Pro všechny bude nachystaná káva a příjemné posezení. K tomu nebudou chybět ani workshopy sítotisku nebo například zkoumání věcí mikroskopem. Více informací už brzy!
Akce je financována z projektu HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.