Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Všechny katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na letošním Dni Země v Komenského sadech v Ostravě připravily pro návštěvníky této akce bohatý program interaktivních soutěží a her například na témata živlů kolem nás, kompostovatelné bioplasty, klima a počasí, biofyzika, přírodní katastrofy, palmový olej, čokoláda, příroda v ohrožení a mizející druhy na Zemi, biofyzika kolem nás, složení Země, horniny, půda i voda na Zemi nebo také zábavné programování.
Den Země PřF OU očima fotografky Alžběty Sklářové: