Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 25. května 2016 obdrží prof. Rudolf Šrámek na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity čestný titul doctor honoris causa v oboru onomastiky a dialektologie. Jméno prof. Šrámka je spojeno nejen s Hošťálkovicemi, kde prožil své dětství a mládí, ale také s ostravskou katedrou českého jazyka, kde v sedmdesátých letech 20. století působil a společně s doc. Naděždou Bayerovou položil základy současného onomastického výzkumu. V následujícím textu chci ukázat na příkladu jednoho „záhadného“ ostravského zeměpisného jména, jak náročná především na pramenný výzkum onomastikova práce je, ale především chci upozornit na preciznost a poctivost charakterizující dílo prof. Šrámka.
Když v roce 1970 tehdy šestatřicetiletý Rudolf Šrámek publikoval společně s profesorem Ladislavem Hosákem první díl dodnes nepřekonané práce Místní jména na Moravě a ve Slezsku (2. díl vyšel v roce 1980), toponymum Hulváky (místní část Ostravy) vysvětloval jako podobu množného čísla vytvořenou z příjmení Hulvák, které „snad patří k hulvát ,sprosťák, nevychovaný člověk, hrubián‘.“ Hulváky bychom tedy mohli vyložit jako ,ves hulvátů‘. Ve studii z roku 1973 věnované toponymu Ostrava a názvům připojených obcí již připustil, že výklad jména „je však velmi obtížný a dosud nejistý.“ Zvažoval vysvětlení z německého Hohlweg ,úvozová cesta‘ s poznámkou, že „scházejí však starší doklady“. O devět let později v encyklopedii Zeměpisná jména Československa, na níž se podílel společně s Ivanem Luttererem a Milanem Majtánem, napsal: „Jako oficiální název je jméno H. zapsáno až r. 1906, avšak v historických dokladech existuje už od konce 15. stol. jako jméno kopce a lesa. Pochází z něm. Hohlweg ,úvozová cesta‘.“
I přes moderní regulaci terénu je patrné, že Hulváky jsou opravdu na kopci – Jarek Nohavica zpívá “Z hulvackého kopce jede tramvaj prudce…”. Kde dnes vede rušná komunikace, procházela kdysi úvozová cesta od Nové Vsi na Ostravu. A ta dala jméno kopci i osadě.


Příště: Frývaldov, Cukmantl, Frýdberk – přejmenovávání po roce 1945