Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Karlova Studánka je obec nacházející se v samém srdci Jeseníků na úpatí nejvyšší moravské hory Pradědu. První zmínka o ní pochází z počátku 16. století. Zlomový byl pak rok 1780, kdy byl objeven Maxmiliánský pramen a brzy došlo k výstavbě prvních dřevěných lázeňských budov. Historie obce je zcela spjata s rozvojem lázeňství. Dnes v Karlové Studánce žije asi 250 trvalých obyvatel, tento počet je však každoročně doplněn o stovky lázeňských hostů a rekreantů.
Karlova Studánka je tedy tvořena převážně komplexem lázeňských budov. Vedle nich se tu nacházejí v podstatě jen dvě obytné části – Hubertov na severu a Lešná na jihu obce. Vedle oficiálních pojmenování mají tyto dvě místní části i názvy nestandardizované, na nichž se nevybíravým způsobem projevil lidský vtip a kritičnost. Hubertovu se tak lidově říká Komoušov, neboť zde prý stále žije řada lidí politicky aktivních za bývalého režimu. Lešná je pak přezdívaná Kradlov. Důvodem je prý to, že většina domů je postavena z nakradeného materiálu.
Těžko si tedy vybrat, kde v Karlové Studánce bydlet. Lidové tvořivosti se nevyhnuly ani názvy lázeňských domů, ačkoliv v tomto případě byli pojmenovatelé přece jen poněkud taktnější. Například Hudební hale se lidově říká Konírna podle původního určení budovy, restauraci Pod Věží se říká Čičák nebo Obchoďák a Vilu Eugen většina obyvatel nazývá Šárka.