Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

U některých zahraničních objektů sice existuje i česká podoba jejich jména, ale v běžném užívání se s ní většinou nesetkáme a mluvčí ji často ani neznají. Ukázkovým příkladem je maďarské jméno Balaton, které je natolik vžité, že českou podobu Blatenské jezero zcela vytlačilo a navíc se od něj tvoří i odvozeniny jako příbalatonský a podobně. Nejenže čeští mluvčí zcela přijali původní podobu jména daného objektu, ale dokonce si ji přenesli rovnou do vlastní krajiny. Často se proto setkáváme s označením Balaton, aniž by byl myšlen zahraniční objekt. Tento název bývá buď v základní podobě Balaton či nářeční podobě se změnou on > un Balatun užíván pro označení rybníků a jezírek. Základem tohoto přenosu je tedy podobnost jednotlivých vodních ploch s jezerem, kam lidé jezdili zejména v poválečných letech na dovolenou. Je třeba poznamenat ještě jednu zajímavost, kterou se toto pojmenování vyznačuje, a to jeho původ. V případě názvu Balaton nejde totiž tak úplně o zcela původní maďarské jméno, jelikož vzniklo adaptací slovanského základu boltьn s obecným významem ,močál, bažina, blata‘.
Pojmenování Balaton / Balatun si v moravskoslezské krajině zasloužila vodní plocha v Orlové-Lazech podle dnešních obyvatel proto, že je největší vodní plochou v okolí. Dále se s Balatunem setkáváme v Orlové-Porubě, kde označuje současný rybník Kozí Becirk. Balaton však není typický jen pro Orlovou. V Karviné-Fryštátě se váže k vodní ploše v parku Boženy Němcové jinak zvané také Lodičky, jelikož se zde původně, a zároveň také dnes po rekonstrukci lokality, jezdilo na malých loďkách. V Karviné-Darkově pak pojmenovává jezero jinak zvané také Karvinské moře (dnes oficiální název) na místě původní zahrádkářské oblasti, která byla zaplavena v důsledku poddolování dané lokality. V Karviné dále zmiňme vodní nádrž, původně pískovnu, v Mizerově obyvateli rovněž zvanou Balton, jinak také Kačok. Dodnes jsou daná pojmenování vzniklá v druhé polovině 20. století známá a nejstarší generací také užívaná. Za dalšími Balatony se můžeme vydat například do Doloplazů, Nového Hrozenkova, Oseku nad Bečvou, Tršic či Archlebova. V Dolní Lutyni-Věřňovicích pak narazíme na již také zmíněnou podobu Balatun.

Balaton (Karvinské moře) – mapy.cz


Příště: Berlín