Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jak již bylo v předchozím příspěvku řečeno, odraz politických a válečných situací je patrný také při pohledu na místní pojmenování. Dalšími pojmenováními, která reflektují tuto skutečnost, jsou BalkánPort Artur.
První jméno obecně souvisí s balkánskými válkami z let 1912–1913. Pojmenováním Balkán proto bývají označovány objekty postavené právě v těchto letech. Jako příklad jmenujme původní obchod se smíšeným zbožím a hostinec s kuželnou fungující od roku 1912 v dnešní Ostravě-Nové Vsi. Dodnes stojí tato budova s popisným číslem 61/42 v Paličkově ulici.
Pojmenování Port Artur odkazuje na lokalitu v Orlové-Porubě. Port Artur, jinak také Stankušova kolonie byla budována v letech 1904 a 1905, přičemž zde bylo postaveno celkem deset domů. Jde o čísla popisná 189 až 194 a 211 až 214. V roce 1924 přibyly k těmto stavbám ještě další dvě, čísla popisná 219 a 220.  Dodnes můžeme všechny tyto domy kromě čísla popisného 192 v nynější ulici Pod Tratí vidět. A proč právě Port Artur? Roku 1904 započala rusko-japonská válka přepadením ruského válečného přístavu Port Artur Japonci. Zprávy o bojích rovněž zapůsobily na obyvatele českých zemí, přičemž se tehdy o této válce zpívalo: ,,Jede fůra z Port Artura, sedí na ní Kanimůra“, čímž se název uchytil pro právě dokončenou kolonii.

Port Artur, Orlová-Poruba. Výseč katastrální mapy z roku 1949. (Hornické kolonie karvinského okresu)


Orlová-Poruba dnes. (mapy.cz)


Příště: Amerika blízká i vzdálená