Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ne všechna zeměpisná jména jsou na první pohled srozumitelná a dokážeme je vyložit bez pomoci etymologických slovníků a bez znalosti jejich historického vývoje. To ovšem neznamená, že by se o to lidé nepokoušeli. Vedle odborné etymologie rozlišujeme i etymologii lidovou (též naivní nebo nevědeckou), jejíž tvůrci si mnohdy vypomáhají svou fantazií, opírají se o lidové pověsti a dopouštějí se tak často chybných výkladů. Při lidovém tvoření se nejčastěji setkáváme s tzv. adideací (nesprávně určeným základovým slovem), mylnou dekompozicí (zejména v případě složených jmen) a nenáležitým výkladem způsobeným změnou formy jména.
O tom, jak lidová etymologie funguje v praxi, mohou svědčit následující příklady z Opavska. Pojmenování vesnice Nové Sedlice bylo v rámci terénního výzkumu z roku 2012 odvozováno většinou od sedla, sedláků či sídla: „Podle mého názoru vzniklo jméno naší obce podle vyučených sedlářů, kteří se zde usadili a založili osadu, která se rozrůstala a rozrůstala a později dostala statut obce a jméno Nové Sedlice. Právě na počest sedlářů.“ nebo „V blízkosti byl zámek, kde jezdili páni na koních (sedlo).“ Etymologie vztahující se k vedlejší obci Štítině pak byly rozmanitější: „Byla krutá válka a vojáci byli blíž, než si kdo mohl myslet. Lidé začli kopat díry a do nich zabodávat štíty kolem své obce, na její obranu.“, „Takové centrum tady těchto okolních vesnic, proto nejspíš štít. Ochrana okolních vesnic.“, „První domy, které byly v obci postaveny, měly krásné štíty.“, „V obci se pohybovalo hodně divočáků, kteří měli štětiny od tohoto odvodili název Štítina.“ nebo „Lidem ve vesnici se nechtělo pracovat – štítili se práce. Proto Štítina.“
Kdo byl z respondentů pravdě nejblíže, může čtenář hádat sám. A kdo nechce jen hádat, správné odpovědi nalezne v lexikonu Místní jména na Moravě a ve Slezsku autorů Rudolfa Šrámka a Ladislava Hosáka.

Obecní znak Nových Sedlic a Štítiny a mluvící znamení v nich – v jednom případě symbolické, v druhém odkazující na etymologii názvu obce.


Příště: Z Fischera Rybářem, z Müllera Mlynářem