Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Město Opava získalo své jméno podle řeky Opavy, která jím protéká (podobně jako Ostrava, viz 3. díl ŠRÁMKŮ).  Název je předslovanského původu, první doklad pochází z roku 1031, kdy je jméno uvedeno v podobě Vpa, roku 1062 už jako Opa. Slovo apa/opa znamenalo ,voda, řekaʻ. Ke jménu byla později přidána slovanská přípona –ava, typická i pro jiné vodní toky, značící opět ,voduʻ, podobně jako latinské aqua. Pověst, která o původu jména koluje mezi místními, ale pojednává o něčem jiném. V údolí řeky se kdysi utábořili dva bohatí pánové. Jednoho rána kolem nich projíždělo několik kupců, mezi jejichž zbožím byl také páv. O něj se mezi pány strhla velká hádka. Nakonec se však udobřili a na stvrzení míru se zde rozhodli postavit město, kterému dali jméno podle svého sporu o páva. A tak se zrodila Opava. Této lidové pověsti – a tedy symbolu páva – město využilo například i ve svém logu. Jiná pověst pak hovoří o víle Opě, kterou ze zlosti z neopětované lásky uvěznil v jeskyni skřítek. Víla se pláčem proměnila v pramen a ten pak v řeku, jež dostala jméno Opava. A s jakými dalšími slovy si původ jména obyvatelé okolních vesnic spojují? Například s opatem, opatrovníkem či s opály.

opava

Logo města Opavy vycházející z pověsti o pávu.


 
Příště: Štítili se ve Štítině práce? Příspěvek k lidové etymologii