Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Onomastika je věda, která se zabývá vlastními jmény, jejich vznikem, používáním a proměnami v širokém smyslu slova. Je to disciplína s velkým mezioborovým potenciálem. Tradičně spolupracuje nejen s historií, geografií, kartografií, ale také např. archeologií, botanikou, geologií nebo s vědami zabývajícími se krajinou a prostorem. Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity má onomastika v rámci bohemistiky dlouholetou tradici. Jedním z jejich zakladatelů spolu s doc. Naděždou Bayerovou byl prof. Rudolf Šrámek (dnes Masarykova univerzita v Brně).
Prof. Šrámek vždy důrazně vysvětluje, že je sice narozený v Ostravě (1934), ale pochází (i rody obou rodičů) ze slezského Hlučínska (z obce Hošťálkovice, od 1976 místní část Ostravy). Vztah k moravskoslezskému regionu si nese nejen v srdci, ale především ho zhmotnil řadou odborných publikací, studií i popularizačních článků. Z těch nejvýznamnějších připomeňme dvoudílná Místní jména na Moravě a ve Slezsku (společně s prof. Ladislavem Hosákem) nebo nedávno vydanou monografii Jména obcí a sídel na Hlučínsku.
Pokud tedy jazykovědec, který se zabývá onomastikou, slyší jméno Šrámek, pak se mu pravděpodobně vybaví profesor Rudolf Šrámek. Kromě příjmení Šrámek však také existuje obecný výraz šrámek označující jizvu nebo rýhu, tedy stopu. Právě stopami lidské přítomnosti v krajině i společnosti jsou nejen hmotné relikty, ale rovněž vlastní jména.
Zvukovou shodou obou slov jsem se nechal inspirovat, když jsem na podzim 2015 vymýšlel název pro čtrnáctideník onomastických drobností, na kterém se budu podílet nejen já, ale především studentky a studenti magisterského a doktorského studia na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Cyklus zahájíme v únoru 2016. A jak jinak než kuriózními přezdívkovými názvy Brežněves, CapndorfPalestina.
Cyklus vzniká s podporou projektu SGS01/FF/2016–2017 Nové přístupy k výzkumu toponymie – na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska (poskytovatel Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta).