Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tuto konferenci, zaměřenou na pregraduální přípravu a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, organizovala katedra již pošesté. Konference se zúčastnili jak vysokoškolští odborníci – didaktici chemie a chemici, tak učitelé chemie základních a středních škol i studenti magisterských a doktorských studijních programů. Díky zástupcům z českých, polských, slovenských a německých vysokých škol a organizací, zabývajících se oblastí vzdělávání, získali účastníci konference představu o aktuálních problémech řešených na jednotlivých pracovištích či v jednotlivých zemích.
Celý odborný program konference odrážel současnou problematiku chemického vzdělávání, jednání bylo zaměřeno především na následující oblasti:
• Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
• Nové trendy ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů
• Postgraduální vzdělávání učitelů chemie
• Výzkum v didaktice chemie
V rámci společenského programu navštívili účastníci konference Dolní oblast Vítkovic, kde byl pro ně připraven speciální program včetně prohlídky vysoké pece. Společenský večer se konal v atriu budovy Přírodovědecké fakulty OU. K dobré atmosféře večera jistě přispělo i saxofonové kvarteto složené ze studentů Fakulty umění OU a cimbálová muzika.
Jsme rádi, že účastníci konference odjížděli z Ostravy velmi spokojeni jak s odborným, tak se společenským programem. Katedra chemie jako organizátorka konference opět nezklamala – poděkování patří všem pracovníkům a studentům, kteří přispěli k pohodovému průběhu konference!