Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

O plánované rekonstrukci budovy FF OU jsme psali už dříve. Jaké změny ji čekají, se můžete dočíst například v článku Filozofickou fakultu čeká rozsáhlá rekonstrukce na OUlive, který jsme publikovali v loňském roce, kdy se fakultě podařilo získat dotaci ve výši 57 milionu korun.
I fakultu čeká akce „kulový blesk“
Od konce dubna postupně dochází ke stěhování studovny v přízemí budovy, odkud zaměstnanci univerzity přemisťují tisíce knih, skript a časopisů. Po celou dobu prázdnin bude studovna uzavřená a od září 2018 bude znovu přístupná v provizorních prostorách bývalé menzy.
Zkouškové období letního semestru a převážná část výuky v roce 2019 bude z části probíhat mimo budovy FF. K dispozici budou učebny budov B a G na Českobratrské a Mlýnské ulici. Studenti se tak stále budou pohybovat výhradně v centru v města a v blízkosti Filozofické fakulty, čímž se vedení FF OU snaží minimalizovat nepohodlí při studiu během stavebních úprav. Veškeré stavební práce by měly být dokončeny k 31. 8. 2019. Zimní semestr 2019 bude zahájen už v nových, moderních prostorách.
V první fázi dojde k demolici budov ve dvoře fakulty, čímž se uvolní prostor pro vybudování prostorného parkoviště i relaxační zóny v další fázi rekonstrukcí Filozofické fakulty. Dvůr tak bude od 15. května zcela uzavřen. Od začátku června započnou stavební práce v budově E přístupné z ulice Čs. legií. Vchod do budovy bude proto z této ulice po celou dobu rekonstrukce uzavřen.
Přívětivá fakulta pro studenty se specifickými potřebami
Cílem rekonstrukce je zásadní modernizace učeben a zpřístupnění budov FF studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Fakulta díky rekonstrukci získá moderní velkokapacitní přednáškový sál, nové tlumočnické laboratoře i konferenční sál, vše s ohledem na zrakově a sluchově postižené a na studenty s omezením pohybu. Především jim bude sloužit i nově zbudovaný výtah umístěný na vnější plášť budovy ve dvoře fakulty. Samozřejmostí je i nové vybavení v podobě špičkové audiovizuální techniky, výpočetní techniky, 3D tiskárny i mobiliáře.
Rekonstrukci provede společnost HOCHTIEF CZ, a. s., která vzešla z výběrového řízení na zhotovitele celé této první fáze přestavby. Celý projekt je financován z OP VVV: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.