Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Šlo o další z relativně pravidelných setkání oborových didaktiků, kteří postupně navštěvují jednotlivá bohemistická pracoviště, předávají si aktuální informace o dění v oboru, zvláště o publikační činnosti, o připravovaných i realizovaných konferencích, hlavní náplň setkání vždy tvoří přednášky zaměřené na aktuální problematiku oborové didaktiky.
Tentokrát byla stěžejní část programu věnována využití eyetrackingu při sledování percepčních aktivit žáků základních škol. Ing. L. Jedlička seznámil přítomné s chodem laboratoře, s fungováním přístroje Eye Tracker Tobii TX300 a příslušného softwaru, doc. R. Metelková Svobodová a doc. I. Gejgušová  hovořily o jeho využití při výzkumných aktivitách a přiblížily získané poznatky o vztahu mezi výukovou metodou prvopočátečního čtení a kvalitou porozumění textu, o percepčních strategiích žáků staršího školního věku při komunikaci s verbálním a obrazovým sdělením, s uměleckým i věcným textem.
Pozitivní reakce účastníků akce jsou zárukou toho, že v Ostravě nebyli naposled.