Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Doc. Miroslav Černý z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU se dlouhodobě zabývá mimo jiné vývojem anglického jazyka a menšinových jazyků, jejichž zkoumání ho zavedlo do mnoha míst po celém světě – Ekvádoru, Austrálie, Gruzie, Malajsie, v Moldavska, Norska, Senegalu, Tuniska, na Srí Lanku nebo Filipíny. V nové biografii Život s indiány tří Amerik sleduje osud a dílo Václava Šolce, s nímž ho spojuje zájem o cestování a původní americké obyvatele.
V nové biografii Život s indiány tří Amerik  představuje Miroslav Černý klíčové okamžiky významného českého etnografa, muzeologa, cestovatele a spisovatele Václava Šolce. Neopomíjí jeho mladá léta, domácí i zahraniční studia ani jeho latinskoamerické a asijské cesty. Popisuje Šolcův terénní výzkum mezi indiánskými kmeny Aymarů, Mapučů a Alakalufů i etnografickou práci v Náprstkově muzeu, včetně Šolcova působení v roli ředitele. Zároveň se autor snaží přiblížit a stručně zhodnotit také literární tvorbu Václava Šolce, a to ať už se jedná o práce odborné, populárně-naučné, překladové či o beletrii pro děti a mládež. Biografie vychází u příležitosti 100. výročí narození Václava Šolce.