Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Během své návštěvy Filozofické fakulty uvedl přednášku na téma Německo jako partner České republiky: úspěchy a výzvy (Deutschland als Partner der Tschechischen Republik: Erfolge und Herausforderungen) v níž se zabýval zejména vztahem obou zemí a současným postavením Německa v Evropě.
Tak jako Jeho Excelence velvyslanec státu Izrael Daniel Meron při své říjnové návštěvě Ostravské univerzity, také německý velvyslanec připomněl nedávnou minulost. Otevřeně hovořil o událostech i zločinech druhé světové války, jeho pozornost se však upínala především k současnosti. Ve své přednášce vyzdvihl vynikající spolupráci obou zemí v oblasti hospodářské, politické a bezpečnostní. Právě o bezpečnosti a mezinárodní spolupráci hovořil nejdéle. Kladl důraz na jednotu všech států Evropské unie při prosazování společné evropské politiky, v řešení migrační krize či terorismu.
Katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity rovněž připravila krátké setkání pana velvyslance se členy katedry a s učiteli německého jazyka na středních školách. Všichni zúčastnění se shodli na větším prosazování a významu německého jazyka, neboť Německo je stále naším nejvýznamnějším hospodářským partnerem, s nímž máme propojenou minulost a jak Jeho Excelence doufá, také budoucnost.