Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 18. června 2014 se po několikaleté usilovné činnosti podařilo členům katedry fyzické geografie a geoekologie dr. Janu Lenartovi, dr. Václavu Škarpichovi a studentovi 4. ročníku oboru Fyzická geografie a geoekologie Bc. Martinu Kašingovi ve spolupráci s dalšími studenty v rámci výzkumu České speleologické společnosti objevit v Moravskoslezských Beskydech nový, dosud neprozkoumaný rozsedlinový jeskynní systém. Po zmapování dosahují podzemní prostory hloubky 11 m a délky 74 m, což tuto jeskyni, pojmenovanou jako Mraznica, řadí na 6. místo mezi rozsedlinovými karpatskými jeskyněmi na Českém území.
Výzkum rozsedlinových jeskynních systémů na katedře fyzické geografie a geoekologie patří v současnosti k jednomu ze směrů výzkumu v souvislosti s gravitačními deformacemi svahů. Více informací k výzkumu katedry fyzické geografie a geoekologie.
Jan Lenart, Václav Škarpich a Martin Kašing jsou zároveň členy České speleologické společnosti.

Objev nové jeskyně v Beskydech. Foto: katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU.

Objev nové jeskyně v Beskydech. Foto: katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU.